Nederlandse en Zuid-Afrikaanse dominees lezen samen het Paasverhaal

Ds. Margriet van de Bunt (Biddinghuizen), ds. Hennie Marsman (Losser) en ds. Hans Tissink (Zwolle) zijn drie van de predikanten die een actieve rol spelen bij de digitale ontmoeting met Zuid-Afrikaanse theologen op dinsdag 16 maart van 14.00 uur tot 15.30 uur (de begintijd is iets bijgesteld ten opzichte van eerdere berichten).

De predikanten zijn gevraagd om op die manier het gesprek met Zuid-Afrika verder te structureren. Het is de bedoeling dat ze in gesprek gaan met collegae van het zuidelijk halfrond over de contextualiteit van het Paasevangelie. Hoe lees je vanuit jouw situatie het verhaal van de opstanding? dat is de leidende vraag. Wie vanuit Overijssel-Flevoland bij het gesprek aanwezig wil zijn of zelfs wil meepraten is daartoe van harte uitgenodigd. Johannes 21: 1 – 18 is uitgangspunt voor het gesprek.

Classis Overijssel-Flevoland en Kerk in Actie willen met het gesprek pastores in Nederland aanvullende gedachten aanreiken voor het moment dat ze zelf voorgaan en het paasevangelie mogen verkondigen. Tegelijk vermoeden de organisatoren dat ze een basis kunnen leggen voor een duurzamer relatie waarbij  er steeds meer affiniteit groeit met de manier waarop de kerk in Zuid-Afrika invulling krijgt, en omgekeerd. Een kans dus om oecumene wereldwijd vorm en ook inhoud te geven.

Deelnemers die het gesprek voorbereiden vanuit Zuid-Afrika zijn Sipho Mahokoto (URCSA), Ntozakhe Cezula (URCSA), Stephen Pedro (Witness Ministry) en Farren Watt (Witness Ministry). De ontmoeting wordt verder ondersteund door Rineke van Ginkel (Kerk in Actie, die jarenlang in Zuid-Afrika werkte), Peter-Ben Smit (hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie van de VU), Corrie van der Ven (Kerk in Actie) , Evelien Vrolijk (Kerk in Actie) en Klaas van der Kamp (classispredikant).

Wie wil meedoen moet zich digitaal opgeven via Evelien Vrolijk, mailadres: e.vrolijk@protestantsekerk.nl. Je kan kiezen of je actief wilt meepraten (Engels) of alleen als luisteraar aanwezig bent. Je hoeft je niet op het gesprek voor te bereiden. Wil je dat wel, dan zou je Johannes 21: 1 – 18 kunnen lezen en kunnen nadenken over de vraag wat je zelf aan anderen zou willen doorgeven als toepassing van het bijbelfragment naar de eigen situatie. Tijdens de digitale ontmoeting kan je dan checken in hoeverre jouw gedachten aansluiten bij die van anderen.

Foto's:
Boven ds. Hennie Marsman uit Losser
Onder ds. Margriet van de Bunt uit Biddinghuizen 
Onder ds. Hans Tissink uit Zwolle