Fietsen langs kunstroute bij de IJssel

Wie zich deze zomer wil bezinnen op tijdelijkheid, tijd en tij kan langs de IJssel vanaf Zwolle stroomopwaarts tot Doesburg zich vergapen aan het werk van 27 kunstenaars uit binnen- en buitenland. De objecten zijn tot 19 september langs de rivier te vinden. 

Sommige kunstenaars zoomen in op één plek aan de IJssel, anderen zwerven ver weg met hun gedachten. Er is werk te zien van onder meer de kunstenaars Alphons ter Avest (Hengelo), Ole Nieling (Enschede), Floor Coolsma (Deventer), Marianne Lammersen (Nijland), Marielin Simons (Groningen), Leonard Passchier (Rotterdam), Martha Atienza (Filippijnen),

De kunstroute laat de impact zien van klimaatverandering op het landschap van de IJsselvallei. Als leidmotief is daarbij gekozen voor ‘tij, tijd en tijdelijkheid’. ‘Tij’ staat voor de zich herhalende golfbeweging in de tijd (het cyclische van de tijd, zoals dag en nacht, eb en vloed, de seizoenen, zich herhalende ijstijden et cetera; ‘tijd’ staat voor zowel het objectieve verloop van de tijd als de subjectieve beleving van tijd; ‘Tijdelijkheid’ staat voor verandering, bijvoorbeeld zichtbaar in lagen in de aardbodem en oude en nieuwe sporen in het landschap, zowel natuurlijke als in de vorm van menselijke ingrepen.

In het licht van klimaatverandering is tijd van groot belang. De prioriteit van veel mensen ligt vooral in het nu, en niet bij de toekomst. Kunst kan helpen om veranderingen door het klimaat in onze leefomgeving nu, in het verleden en in de toekomst zicht- en ervaarbaar te maken. Zo kan zij bijdragen aan een bewustzijn over de noodzaak om stappen te zetten in hoe we leven en onze leefomgeving inrichten. Duurzaamheid (ook een begrip waarin tijd een rol speelt) is daarbij een sleutelbegrip.

Meer informatie? Klik hier.