Aanpassingen van traktementen

De inflatie in Nederland heeft directe consequenties voor het besteedbare inkomen van mensen. Salarissen worden dan ook aangepast. Wat de ambtenaren betreft gaat het om enkele verhogingen. De predikantstraktementen zijn gekoppeld aan de ambtenaren-salarissen en lopen daarin mee.

De dienstenorganisatie heeft een brief gestuurd naar colleges van kerkrentmeesters en predikanten waarin de consequenties staan. Predikanten ontvangen – deels met terugwerkende kracht – per 1 juli 2021 2,5 procent meer traktement en een bedrag van 75 euro per maand. Per 1 april 2023 is er een verhoging van 3 procent en per 1 januari 2024 een verhoging van 1,5 procent. Dus in totaal 7 procent. Daarnaast zijn er enkele eenmalige uitkeringen: namelijk een bedrag van 450 euro per 1 december 2022 en een bedrag van 450 euro per 1 april 2023. Alles gerekend op basis van een fulltime-aanstelling.

Ook incidentele vergoedingen gaan omhoog. Een preekbeurt gaat van 136 euro naar 142 euro per dienst; een rouw- of trouwdienst van 272 euro naar 284 euro per dienst; een uur catechese van 51,06 euro naar 53,21 euro; en incidenteel pastoraat, missionaire of diaconale inzet van 34,04 euro per uur naar 35,47 euro.

Foto: thematische associaties; een kunstwerk over 'geld' tegen de achtergrond van een kerkprofiel