Maandelijkse ontmoetingen op locatie bij RKK 

De Rooms-Katholieke Kerk in Overijssel wil zich inspannen om naast de centrale parochiekerken waarin de vieringen plaatsvinden kerkelijke gebouwen in stand te houden op kleinere locaties, waar parochianen tenminste maandelijks kunnen samenkomen en naast bezinning ook met elkaar koffie drinken en een maaltijd gebruiken.

Dat heeft priester Ronald Cornelissen, vicaris voor Overijssel, op zondag 2 augustus verteld tegen Ina Brouwer van RTV-Oost in de rubriek Hoogtij. Ronald Cornelissen was gevraagd om een toelichting te geven op recente berichten van kerksluitingen in respectievelijk Albergen en in de regio Salland, waar zeven parochiekerken worden teruggebracht naar één parochiekerk in de gemeente Raalte.

Het zal wennen zijn, realiseert ook Ronald Cornelissen zich, maar het kan niet anders, als je wilt voorkomen dat parochies omvallen of failliet gaan. In twintig minuten legt hij voor de radio uit wat de achtergronden zijn van de besluiten, die voor protestanten herkenbaar zijn, omdat ze met vergelijkbare processen te maken kunnen hebben.

Cornelissen ziet een parochie voor zich anno 2030, waar een verzorgde liturgie wordt aangeboden en mensen begeleid worden met activiteiten in gezinsverband, variërend van doopsel, vormsel, eerste communie, huwelijk.

De toon in het interview is positief. Waarom zouden parochianen niet in staat zijn om vanuit een groter gebied samen te komen in een parochiekerk? ‘Mensen zijn gewend om voor boodschappen of voor de huisarts naar een centrale locatie te gaan, waarom zouden ze dat voor de kerk niet kunnen doen?’ Ronald Cornelissen wijst op voorbeelden van streekkerken. Hij noemt de baptisten in Drachten, waar 2500 mensen vanuit heel noordoost-Friesland bij elkaar komen en bijna een hele dag in Drachten bij elkaar zijn voor diverse activiteiten. De drie-G-kerken in Deventer hebben een soortgelijke regionale functie. En de VEZ in Zwolle betrekt mensen uit een wijd gebied die iedere zondag met de auto afreizen naar de provinciehoofdstad voor een kerkdienst en voor andere activiteiten.

Op de vraag of Ronald Cornelissen daarbij ook aan een oecumenische benadering denkt, geeft hij aan dat kerken juist in deze tijd veel aan elkaar kunnen hebben. De kerken behoren zelfs gezamenlijk tot een minderheid. Het vraagt om samenwerking om Gods Woord zichtbaar te kunnen laten zijn in de samenleving. Hij zegt zichzelf te willen inzetten voor onder meer vernieuwingen in de liedcultuur van zijn kerk, mede geïnspireerd door ervaringen bij de Wereldjongerendagen van zijn kerk, door de liederen die worden geïntroduceerd vanuit Iona en vanuit Taizé; en Cornelissen noemt in dit verband ook het nieuwe liedboek van onder meer de Protestantse Kerk, waarin liederen staan die ‘goed passen in een katholieke liturgie’.

Ronald Cornelissen ziet tot op zekere hoogte mogelijkheden om kerkgebouwen in Overijssel in te zetten voor alternatieve bestemmingen. Daarin is het bisdom naar zijn idee ruimhartiger dan sommige andere bisdommen, waar men een kerk liever afbreekt dan beschikbaar stelt voor hergebruik. Ronald Cornelissen noemt de kerk van Liemers waar de schutterij en andere verenigingen verantwoordelijkheid hebben genomen voor het gebouw.

Net als in de Protestantse Kerk speelt in de Rooms-Katholieke Kerk een discussie over ‘geoormerkt geld’. Je kunt denken aan opgebouwd vermogen dat de kerk heeft ontvangen vanuit erfenissen. Cornelissen legt uit dat een fusie tussen parochies impliceert dat ook de financiën in het grotere verband worden beheerd. Hij wijst er op dat de plaatselijke parochies ooit zijn ontstaan door stichting vanuit buurtparochies en dat vice-voorzitters van parochiebesturen bij een eerdere fusieronde in de periode 2007-2011 hun handtekening hebben gezet onder de voortgaande fusies. In de boekhouding blijft men overigens wel de afzonderlijke geldstromen vanuit parochies zichtbaar maken, en worden gelden in een concrete regio qua overhead ook grotendeels besteed aan pastoraat.

Voor het interview met Ronald Cornelissen op RTV-Oost-Hoogtij: klik hier.


Foto: vicaris Ronald Cornelissen