Complete dagboekenserie Tora

Verschillende predikanten slagen er in hun werkzaamheden in de gemeente te combineren met andere verantwoordelijkheden. Ds. Bart Trouwborst combineert zijn werk als gemeentepredikant in Nieuwleusen met een kleine uitgeverij, Sifron geheten, waar hij diverse boeken heeft ondergebracht. Onlangs kon hij het vijfde en laatste deel van een reeks dagboeken naar buiten brengen bij de Tora. Met 102 pagina’s Deuteronomium kwam het vijfluik compleet die het hart van de Joodse geschriften vormen. Het eerste deel in de reeks (Genesis) verscheen in 2014. 

Met deze serie bijbelse dagboeken wil ds. Trouwborst de vijf boeken van Mozes (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium) inzichtelijk maken voor de doorsnee bijbellezer. Dat is een prestatie van formaat. Want hoewel de vijf boeken voor het jodendom de kern van de geloofsvorming uitmaken, volstaan christenen nogal eens met het lezen van de historische gedeelten; ruwweg: de boeken Genesis en een stukje Exodus. Trouwborst laat zien dat ook de andere boeken van de Pentateuch zeer de moeite waar zijn.

Ds. Trouwborst zegt daarover zelf op de site www.sifron.nl: ‘De vijf boeken van Mozes (de Tora) vormen de kern van de Bijbel. Mensen die enthousiast Bijbel willen lezen, komen nog wel door Genesis heen, met al z’n mooie verhalen. Exodus, over Mozes en de Farao lukt ook nog wel. Maar dan haakt men vaak af. Numeri en Leviticus bevatten immers veel geboden en teksten die voor de lezer van nu niet zo belangrijk lijken. Toch bevatten ook deze veel waardevolle boodschappen. De serie dagboeken wil helpen om ook de (verborgen) boodschappen in deze bijbelboeken op te sporen. Zo ga je gelijk heel de Bijbel veel beter begrijpen, want de Tora zit ook helemaal ingeweven in de Profeten en in het Nieuwe Testament’.

Het is bekend dat Jezus in zijn teksten herhaaldelijk teruggrijpt op de Pentateuch. Hij koppelt in zijn samenvatting van de belangrijkste geboden teksten uit de Pentateuch aan elkaar als hij de liefde voor God en de liefde voor mensen als de essentie van de Bijbel noemt. In discussies met de Sadduceeën wijst Hij op het levende geloof van Abraham, Isaäk en Jakob. En als Hij met de Emmaüsgangers in gesprek is, lezen we dat Hij ‘begon bij Mozes’ (Lukas 24:57) om zijn dood en opstanding uit te leggen. Blijkbaar zijn de boeken van Mozes uiterst actueel gebleven, niet alleen voor Joden, maar ook voor christenen, aldus Trouwborst.

De boeken zijn verkrijgbaar in enkele boekhandels. Maar je kan ook rechtstreeks naar www.sifron.nl. Voor zo’n € 12,50 kan je een deeltje van de Pentateuch bemachtigen. Aardig detail: de boeken hebben als omslag verwijzingen naar het Joodse leven. Bij het boek Deuteronomium is dat een foto van Mozes die het volk Gods geboden voorhoudt. Het houtsnijwerk is van de hand van Hendrik Schoemaker, en het prijkt sinds jaar en dag op één van de psalmborden van de Grote Kerk in Nieuwleusen, de standplaats van ds. Trouwborst.