Genemuiden presenteert Opus 4

‘Opus 4’. Zo heet het boek dat Henk Beens en Jan Roetman vrijdagavond 21 juni presenteren, tijdens een bijeenkomst in de hervormde kerk van Genemuiden. De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk. Het boek beschrijft de kerkgeschiedenis met een focus op de restauratie van het Zwier van Dijk-orgel, de oorsprong en het belang van de Genemuider bovenstem en de totstandkoming van het veelomvattende project ‘Het verhaal van de Sint Nicolaaskerk’.

De Stadskoerier van Genemuiden schrijft over de presentatie. Het boek is een logisch vervolg op een langer lopend traject, waarbij archeologisch onderzoek, orgelrestauratie en beschrijving van cultureel erfgoed in elkaar haken. De combinatie maakte het mogelijk om subsidie van de provincie Overijssel te krijgen.

De Stadscourier: ‘De Genemuider bovenstem, die op de lijst van immaterieel erfgoed staat, heeft de brug daartoe geslagen. Het orgel alleen was niet subsidiabel, omdat het geen Rijksmonument is. Vooral het zorgplan en borgen van de bovenstem was voor de provincie aanleiding om met ons in gesprek te gaan. Want immaterieel erfgoed is het toverwoord bij subsidie-instanties’.

Inmiddels is de restauratie van het 1747 pijpen tellende orgel zo goed als afgerond. Evenals het archeologische onderzoek, waarbij fundamenten van de eerste stenen kerk uit 1275 werden blootgelegd. Het door Beens geschreven boek, dat uitkomt in een oplage van 1.250, was een verplicht onderdeel van het plan.

Bas Wilberink, auteur van het artikel in de Stadscourier schrijft: ‘Roetman en Beens zien hun project veel breder dan alleen de 1.345 gezinnen tellende Hervormde Kerk. “Wij zijn op zoek naar draagvlak in de hele gemeenschap”, legt Beens uit. “Dat iedereen beseft dat dit orgel bijzonder is”.

Ook is onlangs een stichting opgericht tot behoud van de Genemuider Bovenstem. Die presenteert zich op zaterdag 22 juni, tijdens een eerste psalmzangavond in de Hervormde Kerk. In die stichting zijn drie kerkrichtingen vertegenwoordigd; de PKN-kerk, de Hersteld Hervormde kerk en Gereformeerde Gemeente.