Een nieuwe service

Het draait om pastoraat en collegialiteit in de classis. Maar om dat mogelijk te maken is een goede communicatie verondersteld. Daarom hebben we in het breed moderamen afgesproken dat we vanaf september 2018 een maandelijkse e-flits uitbrengen. Als classispredikant zal ik daarin een overzicht geven van de actuele ontwikkelingen. Ik pak zo'n zeven onderwerpen die ik in enkele zinnen toelicht. Voor meer uitleg verwijs ik naar de website. Het biedt de mogelijkheid om in een enkele minuut kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen. Daarmee hopen we een basis te leggen voor onderlinge vertrouwdheid. Hieronder de e-flits van september. E-flits
 - september 2018 - 


Vanuit de classis Overijssel-Flevoland bieden we u één keer per maand een gratis e-flits aan met informatie over de regio. De flits is bedoeld als service. Mocht u de flits niet willen ontvangen dan kunt u zich hieronder uitschrijven. Wilt u een ander mailadres toevoegen dan kan dat via hetzelfde mailadres. 


 

Kerkproeverij 
Op zondag 16 september doet de PKN mee met de campagne Kerkproeverij. U kunt als plaatselijke gemeente aanhaken door uw eigen gemeenteleden te vragen iemand uit te nodigen om samen naar een kerkdienst te gaan. Op die manier proberen we de drempel van de kerk te verlagen voor mensen die niet meer gewend zijn te komen. Klik hier

Verbintenisdienst
Op zondag 9 september vindt de verbintenisdienst plaats van Klaas van der Kamp als classispredikant voor Overijssel-Flevoland. De dienst begint om 15.00 uur en vindt plaats in het Open Hof in Kampen. Ieder is van harte welkom. Klik hier. 

Israëlzondag
Het begrip ‘trouw’ staat haaks op trends in onze cultuur. Op het moment dat je het begrip gaat verbinden met Israël wordt het nog spannender. Reden voor de provinciale werkgroep Kerk en Israël om het materiaal voor Israëlzondag, dat het thema heeft ‘Trouw tot in eeuwigheid?’, met geïnteresseerden door te spreken. Datum: 17 september 12.00 uur – 15.00 uur, De Kern in Ommen. Klik hier.


Voorzitter
De classis Overijssel-Flevoland zoekt een voorzitter voor het college van visitatoren. Het gaat om een aanstelling voor een kwart fte. Kandidaten kunnen zich melden tot 21 september. Klik hier. 

Parttimers
Het breed-moderamen van de classis heeft gesproken over de aanstelling van parttime-predikanten. Voordat je als gemeente daartoe kunt overgaan moet er een werkplan zijn. Daarin staat wat de predikant gaat doen en wat achterwege blijft. Het breed-moderamen vindt het belangrijk dat zo’n werkplan in een vroeg stadium op tafel ligt. 

Ervaring 
De meeste predikanten in Overijssel-Flevoland zijn iets ouder en hebben een ruime ervaring met kerkenwerk. Dat blijkt uit analyse van de statistiek. Dit en andere statistische informatie over de regio: Klik hier.

Ringen
De omvorming van de voormalige classes naar ringen lijkt in Overijssel-Flevoland voorspoedig te verlopen. De classispredikant is voor diverse ringen uitgenodigd voor een nadere kennismaking (Flevoland 3 oktober; Oost-Twente 10 oktober; Deventer 18 oktober). De ring Kampen heeft het breed-moderamen laten weten in twee aparte ringen verder te willen gaan, gelet op de grootte. 

 

 


 

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 1, nr. 1 (september 2018). 
Volg ons op twitter ‘classispredika1’ voor dagelijkse berichten.
Check regelmatig de website www.klaasvanderkamp.nl voor achtergronden.
 

 

 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich uitschrijven via klaasvanderkamp@yahoo.com. Wilt u een ander mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden. 


                                                                                        
Klaas van der Kamp

Classispredikant Overijssel-Flevoland

Tel. 06 16 27 79 73 (half september 06 15 13 99 74)