Energiebonus beschikbaar stellen voor arme kant

- Dit stuk hieronder werd op deze website geplaatst op donderdag 21 oktober. Trouw schreef over het thema op 28 oktober; klik hier voor het artikel in Trouw - 

Zouden we als plaatselijke diaconieën het voortouw kunnen nemen om mensen met een kleine beurs de winter door te helpen? Waarom zouden we geen oproep plaatsen en mensen met een royaal inkomen vragen om de 230 euro die ze als vaste bijdrage van de overheid krijgen in een diaconaal fonds te storten en mensen die amper rond kunnen komen uitnodigen om aanvullend op de overheidsbijdrage een solidariteitssubsidie te vragen aan de kerken?

Zo verliep een gesprek tussen Kest Jelsma, predikant in Ommen en Klaas van der Kamp, classispredikant in Overijssel-Flevoland. De twee voorgangers hadden contact met elkaar gezocht om te kijken of ze mensen die op een minimum leven op een nette manier de winter door kunnen helpen. Dit was één van de suggesties. Beide predikanten hebben onderling afgesproken een verkenning in het eigen netwerk uit te voeren om te zien of het idee haalbaar is. Met het motto ‘#warmtebron’ vragen ze landelijke organen om te reageren op het idee.

Het hoeft niet per se een landelijk initiatief te zijn, zo filosofeerden de predikanten. Immers: iedere diaconie kan in de eigen burgerlijke gemeente mensen vragen om (een deel van) de tegemoetkoming in de energiekosten van de overheid in een diaconaal fonds te storten ten dienste van de arme kant van de gemeente. De diakenen, die toch al de taak hebben om de kwetsbare groepen in de buurt te helpen, kunnen het geld ten goede laten komen aan mensen die niet of amper de energierekening kunnen betalen.

‘Als mensen midden in de winter van de energie worden afgesloten, komen ze toch al voor diaconale hulp in aanmerking, waarom zou je dan niet preventief een fonds vormen en publiciteit zoeken om deze mensen te helpen’, zo redeneerden de predikanten. Je helpt op deze manier de tweedeling in de samenleving tegen te gaan en je levert maatwerk waar de overheid zegt gedwongen te zijn alle mensen met een zelfde financiële tegemoetkoming te moeten benaderen.

De predikanten verkennen op dit moment de mogelijkheden om draagvlak te krijgen voor het idee. De Ommer voorganger heeft op korte termijn een gesprek met de collegae ter plaatse. Het ideaal is om zoveel mogelijk als diaconieën in een plaats samen te werken en gemeenschappelijk een campagne op te zetten. De classispredikant vraagt landelijke organen en het knooppunt Kerken en Armoede of het idee realiseerbaar is.

Behoefte te reageren op het idee? Dat kan via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl