Drie religies, vijf gebedshuizen vlakbij elkaar

Iets is waar totdat het wordt tegengesproken. Onder dat motto hier de stelling: Dit is de plaats waar de meest diverse gebedshuizen binnen pakweg tweehonderd bij tweehonderd meter te vinden zijn. Een islamitische moskee, een joodse synagoge, christelijke kerken. En die christelijke kerken zijn er binnen het vierkant zelfs in drie smaken: een grote rooms-katholieke kerk, een stijlvolle protestantse kerk en een kleine gereformeerde kerk. Hieronder zijn ze te zien. En natuurlijk onthullen we daarna de naam van dit Overijssels-Flevolandse plekje. 

Op de foto's:
1. Het bord waarop drie kerken worden genoemd en de moskee nog net zichtbaar is.
2. De protestantse waterstaatkerk. 
3. De rooms-katholieke kerk bij het plein het centrum. 
4. De joodse synagoge waar ook geregeld diensten worden gehouden. 
5. De gereformeerde Maranathakerk nog incidentieel in gebruik. 
6. De islamitische moskee 

De plaats is: Haaksbergen.