E-flits – september 2020 -

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commissaris Flevoland
Kerken kunnen helpen angst bij mensen bespreekbaar te maken, die ontstaat in de coronatijd. Dat zei Leen Verbeek, commissaris van de koning in Flevoland in een gesprek met de classispredikant. Er werden afspraken gemaakt over regelmatig contact en over mogelijkheden als Kring van Kerken in het Provinciehuis te vergaderen. De commissaris spreekt een persoonlijke boodschap voor de kerken in op videoband die naar de kerkenraden in de polders wordt gestuurd. Klik hier.

Teken nu in op digitale ontmoeting
De classis houdt een digitale ontmoeting over ‘de aanpak van het kerkenwerk coronaproef’. Werkers uit alle vormen van kerkenwerk zijn welkom en kunnen in kleine digitale groep onderling in gesprek gaan. Diverse predikanten uit de regio leveren een bijdrage aan het plenaire deel. De bijeenkomst wordt gehouden op 8 oktober, mensen kunnen kiezen voor ’s middags of ’s avonds. Klik hier.

Te kleine gemeenten
Hoe lang kan je als kleine kerkelijke gemeente alle taken zelf voor je verantwoordelijkheid nemen? En wanneer moet je als classis aandringen op samenwerking met een andere gemeente? Het breed-moderamen sprak indringend over die vragen naar aanleiding van enkele concrete situaties in misschien wel te kleine geïsoleerde gemeenten.Klik hier.

Leerhuis predikanten
Predikanten en pastores die een leerhuis willen volgen, kunnen vanaf 21 september meedoen met een classicaal leerhuis in Wierden. Klik hier. De werkgroep Kerk en Israël heeft vanavond (7 september) nog een activiteit: een verkenning van het thema voor komende Israëlzondag. Klik hier.   

Vierjaarlijkse bezoeken
De vierjaarlijkse bezoeken van de classispredikant aan de kerkenraden en predikanten worden vanaf heden weer opgepakt. Betrokkenen worden aangeschreven om een afspraak te maken. Kerkenraden en pastores die geen bericht krijgen, maar wel dit jaar bezoek zouden willen, kunnen zelf contact opnemen. Ook de diverse werkgemeenschappen hebben weer persoonlijke vergaderingen.

Kring Overijssel
De Kring van Kerken Overijssel komt in Raalte bij elkaar op 30 september voor de jaarlijkse ontmoeting. Het gaat over de orthodoxe kerk, over verpleeg- en ziekenhuizen, over kerk in de media en over de pandemie. 

Kring Flevoland
De Kring van Kerken Flevoland komt in Swifterbant bij elkaar op 1 oktober. Het gaat natuurlijk ook over de media, het contact met de overheid, de aanstaande Floriade en andere zaken die meer dan bovenplaatselijk zijn.  

Nieuw leiderschap
Het trendbureau Overijssel presenteert in een serie podcasts vormen van nieuw leiderschap. Uitgangspunt is dat ambtenaren en bestuurders van openbare instellingen uitgedaagd worden tot authenticiteit en ondernemerschap. De discussie loopt parallel aan een discussie in de classis, waarbij geestelijk leiderschap een centraal thema is. Klik hier.

Vredesweek
De vredesweek vindt plaats vanaf 19 september. Diverse kerken besteden er aandacht aan. Zwolle heeft bijvoorbeeld een uitvoerig programma. Klik hier.

Inspiratie
Kerken bezinnen zich in internationale context op de theologische en diaconale consequenties van de coronacrisis. Er zijn compacte video interviews met religieuze leiders voorhanden die de bezinning in eigen kring misschien wat buiten de eigen bubbel kunnen uittillen. Klik hier.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr. 1 (september 2020).
Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl
Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.