Geloven in de buurt

Het Leger des Heils zoekt voor het project ‘Geloven in de buurt’ samenwerking met anderen, onder meer met kerken. De medewerkers van het Leger beogen ontmoetingsplekken in buurten op te starten, waar iedereen welkom is. Er is een kop koffie, een luisterend oor, een maaltijd, een plek met tweedehands kleding. In het kader van ‘Bij Bosshardt’ werken hierin kerkgenootschap en afdeling welzijn samen. Het is de ambitie om van 109 van deze plaatsen die er al zijn door te groeien naar 200 plaatsen in pakweg 2 jaar tijd.

Het Leger zou samenwerking met andere kerken zeer op prijs stellen. Zo’n samenwerking zou kunnen bestaan uit het beschikbaar stellen van kerkgenootschappen van een deel van hun gebouw waar de ontmoetingsplek vorm en inhoud krijgt. Op die manier kan het diaconale gezicht van de kerk verder invulling krijgen; het gebouw krijgt nog meer het karakter van een ontmoetingsplek waar kerkgangers en andere mensen welkom zijn. Er is enige ervaring met een samenwerking van kerken en het Leger in onder meer Amsterdam en Amersfoort.

Het project beoogt verbinding te leggen tussen praktische hulp en levensbeschouwelijke oriëntatie. Er is een luisterend oor en een gepaste levensoriëntatie: niet strak verkondigend, maar wel met zin aanwezig waar dat houvast geeft.

Het Leger heeft voor een geschikte plek ongeveer 150 tot 200 vierkante meter nodig, waar de ontmoetingsruimte kan worden gecreëerd en waar iets van tweedehandskleding mag worden verkocht. Het helpt als er een bescheiden keukenunit is, waar men koffie mag zetten en een broodje mag smeren. In groeiplaatsen kan je ook denken aan eenvoudige maaltijden.

Het Leger biedt een professioneel coördinator per plaats die voor ongeveer 16 uur per week een aantal vrijwilligers in regie zet voor de ontmoetingsplek. Als de plaatselijke gemeente het op prijs stelt kunnen ook mensen van de gastgevende gemeente participeren, maar dat hoeft niet. De deur gaat vijf dagen per week open van 9 tot 6.

De plaatselijke gemeente biedt onderkomen. De plaatselijke gemeente krijgt er een centrumfunctie voor terug, een komen en gaan van mensen, een diaconaal gezicht en vertrouwdheid met het gebouw.

Natuurlijk kan het voorkomen dat zo’n diaconale uitbouw vragen oproept, of een enkele keer spanningen geeft. De coördinator van het Leger is daarop aanspreekbaar en eventueel een regionale officier.

Het project past bij het idee onder de dorpskerkbeweging van Gelderloos en de aanbeveling van de Silasgroep het gebouw te delen. Het sluit ook aan bij intenties van de kerkenvisie, waar de landelijke overheid in acteert. Gelet op het verlangen mensen met elkaar te verbinden is het voor de hand liggend aan kerkgebouwen te denken die in centra liggen van woonkernen.

Om tot 200 plaatsen te komen, kan het zijn dat kerkenraden kerkgebouwen voordragen bij het Leger des Heils die mogelijk belangstelling hebben. De omgekeerde beweging is ook denkbaar: Dat het Leger in plaatsen aanwezig wil zijn, waar nog geen ontmoetingsplek is en een appel doet op bijvoorbeeld de kennis van kerkenraden.

Contactpersoon bij het Leger is: Alex van Zoeren, tel. 06 51 14 48 58. 

Foto: Archieffoto van hoe het Leger aanwezig is onder de mensen