Hier vindt u websites van kerkeraden per ring. 
Adressen ring Almelo
Adressen ring Deventer
Adressen ring Enschede
Adressen Flevoland
Adressen ring Hardenberg
Adressen ring Kampen
Adressen ring Ommen
Adressen ring Zwolle  

Het adres van het Classicale College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen luidt: 
ccbg-overijssel-flevoland@protestantsekerk.nl

Men kan per post contact zoeken met bijvoorbeeld een bezwaarschrift richting: 
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
T.a.v. mevrouw D. Jonker
Postbus 8504 
3503 RM  UTRECHT