Eenheid kerken Flevoland groeit

De oplossingen om de coronacrisis het hoofd te bieden liepen vergaand parallel. Toen de negen afgevaardigden van kerken bijeenkwamen in de kring van kerken Flevoland op 1 oktober begon de ontmoeting in Swifterbant met de uitwisseling van de ervaringen om Covid-19 het hoofd te bieden. Bijna alle kerken kwamen met nieuwe initiatieven, zoals de online-vieringen.

‘We zingen niet’, vertelde Wim Kat, afgevaardigde van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. ‘Wij werken met thema’s en we komen samen op diverse plekken bij gemeenteleden thuis’, vulde Marianne de Groot van de Rafaëlgemeente in Almere aan. ‘Sommige gemeenten zingen buiten’, aldus Henk de Groot van het ECA in Almere. ‘Bij ons mag de voorste rij zingen, omdat die een ander niet zo gauw besmet’, aldus Tobias Buchholz van de Evangelische Broedergemeente. De protestantse gemeente Lelystad had geluk met de streaming. Een medewerker van Omroep-Flevoland vertrouwd met de camera heeft de gemeente in beeld gebracht.

‘Zijn er al ideeën voor de kerstviering’, wilde Wim Kat weten. Er kwamen allerlei aanvullende suggesties. Je zou een mentimeter kunnen inzetten als je meningen wilt peilen en mensen bij een thema wilt betrekken. Je zou beelden kunnen opnemen op diverse plekken in je woonplaats.

De kerken waren buitengewoon tevreden over de manier waarop Omroep-Flevoland met de coronacrisis omsprong. De omroep heeft vanaf het begin van de crisis als service kerkdiensten uitgezonden op zondagochtend. En er werden interviews gehouden met leiders van de kerk op vrijdag voor de beeldradio. De response op de televisieregistraties was buitengewoon goed. Alleen de reacties via social media hadden soms een bedenkelijk niveau. Dirk Wolse stelde voor om te peilen bij de omroep of men nog iets kan betekenen voor mensen in verzorgingstehuizen. Daar voelt men zich nog steeds wat in de steek gelaten. De wekelijkse muziekvieringen zijn onmogelijk. En dat geeft chagrijn en verpietering.

Er is gesproken over het nieuwe buurtinitiatief van het Leger des Heils. De kerken spraken de hoop uit dat dergelijke nieuwe uitwerkingen worden gemaakt in samenspraak met andere kerken en organisaties, zodat het tot een goede afstemming kan komen. Het Leger des Heils was overigens niet bij de bijeenkomst in Swifterbant op 1 oktober.

De kerken hadden verschillende ervaringen in het contact met de burgerlijke gemeente. In Dronten is twee keer per jaar een overleg. De kernthema’s wisselen. Eén van de laatste keren ging het over de asielzoekers. In Lelystad is er minder regelmatig overleg en de kerken moeten er altijd zelf om vragen. De burgemeester van Almere heeft recent aangegeven open te staan voor periodiek overleg met diverse kerken. Er zal een brief langs de diverse Almeerse kerken gaan om te inventariseren welke kerken zouden willen participeren in zo’n overleg en welke thema’s men naar voren wil schuiven.

Het ECA deed de suggestie om een gezamenlijke viering te organiseren als teken van eenheid. Je zou kunnen denken aan een viering een jaar voorafgaand aan de opening van de tuinbouwbeurs de Floriade, zo werd gesuggereerd. Je kan dan denken aan een brede organisatie, je zou je zelf ook kunnen richten op het nodigen van de diverse voorgangers die in de Tiny Church bij elkaar komen, aldus de reacties.

Er volgde nog een rondgang langs de diverse kerkgenootschappen, waarbij actuele zaken uit de eigen kerk naar voren werden gebracht. Bij de een betrof het de moeilijkheden die men ervaart om verkiezingen te houden. Een ander is bezig de gebouwen qua gebruik anders in te zetten. En een derde werkt aan een plan om de jeugd meer bij de kerkelijke beleidsvoering te betrekken.

Afgesproken werd dat er – onder het voorbehoud van Jacobus – volgend jaar 30 september mogelijk weer een kring van kerken zal zijn. Gepeild wordt of deze kan plaatsvinden bij het provinciehuis in aanwezigheid van de commissaris van de koning.

De bijeenkomst in Swifterbant werd bijgewoond door: Dirk Wolse (PLEK Lelystad), Tobias Buchholz (EBG), Gert den Boef (PKN Dronten), Pieter van der Schaaf (PKN Tollebeek), Willem Kat (Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen), Ruben Herrebrugh (idem), Henk de Groot (ECA), Marianne de Groot (Rafaël gemeente), Klaas van der Kamp (classispredikant).

Foto's: 
Boven Henk en Marianne de Groot 
Onder: Willem Kat en Ruben Herrebrugh
Daaronder: Tobias Buchholz
Daaronder: Pieter van der Schaaf
Daaronder: Gert den Boef en Dirk Wolse