Classis

In het gedeelte classis vindt u: 
Foto's leden classis, de gezichten van de afgevaardigden en adviseurs
Mutaties, over personen 
Breed-moderamen classis met verdiepingen van beleidsthema's 
Bijdragen van de eerste scriba, dr. Jan Dirk Wassenaar
Adressen met contactgegevens van kerkenraden in de classis Overijssel - Flevoland
Classisindeling in algemene zin, met een Overzicht classispredikanten en daarachter verdere nieuwsberichten
Generale synode geeft impressies van de zittingen van de generale synode door classisafgevaardigden