Mei 2022

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio
-------------------------------------------------------------------------------------------

Hemelvaart
‘Denken we wel eens aan de hemel?’ vroeg een ambtsdrager tijdens een vierjaarlijks bezoek van de classispredikant. De kerkenraadsleden reageerden terughoudend. ‘Hebben we misschien de neiging achteruit de eeuwigheid in te lopen?’ De oriëntatie van veel mensen op de hemel is bescheiden. Misschien dat het doortrekken van de Passion naar Hemelvaartsdag (26 mei) wat meer zicht kan geven op de hemel als ‘mokum’ van ons christenen. 

Toekomstgericht kerkbeheer
De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer Overijssel-Flevoland nodigt iedereen uit op 3 juni in de Bovenkerk te Kampen. Men denkt na over toekomstgericht kerkbeheer. De classispredikant Klaas van der Kamp en de scriba van de classis Jan Dirk Wassenaar verzorgen inleidingen. De VKB presenteert tijdens het symposium een boek waar meer dan 90 jaar kerkbeheer in de regio in beeld komt. Kom meepraten: klik hier.

Emeritaat
Vooral bijna-emeriti hebben ingeschreven voor 13 mei, de oriëntatiemiddag over ‘emeritaat als tussenstap’. Verschillende media hebben er aandacht aan besteed. Ook enkele vertegenwoordigers van de landelijke kerk doen mee, omdat ze de probleemstelling herkennen voor de breedte van de kerk. Klik hier.

Vijftig jaar
De hervormde gemeente De Baak in Hasselt bestaat vijftig jaar. De gemeente besteedt er zondag 8 mei aandacht aan met een bijzondere viering waarin enkele oud-predikanten via een digitale verbinding de schriftlezing verzorgen.

’t Kleine kerkje
Zelf spreekt men over de mogelijk kleinste gemeente van Nederland. Hoe dan ook: zaterdag 7 mei vanaf 10.30 uur hoopt de gereformeerde kerk te Kamperveen het gerenoveerde kerkgebouw te heropenen (Zuideinde west 12). Zondag 8 mei is er een dankdienst.

Amateurkunst
De Ontmoetingskerk in Lelystad (Schor 4) laat tot 22 mei kunst zien in de kerk aansluitend bij het landelijke thema ‘Van U is de toekomst’. De kerk is dagelijks geopend van 10 tot 12. Er is veel variatie: van schilderijen tot kaarsenmontages. Klik hier.

Zuid-Afrika
In Nederland neemt het aantal predikanten af. Maar zo af en toe is er aanvulling uit onverwachte hoek. Zuidafrikaanse predikanten willen nog wel eens overkomen. Recent is ds. Ben van Tonder in het Friese Aldeboarn bevestigd. De classis Overijssel-Flevoland is door Kerkinactie relationeel/informatief gekoppeld aan Zuid-Afrika.  Klik hier.

Migrantenkerken
De migrantenkerken in de regio krijgen meer onderlinge samenhang. Op 28 april ontmoetten de kerken in de vierhoek Deventer-Apeldoorn-Zwolle-Zutphen elkaar in de Ontmoetingskerk in Zwolle. Klik hier.

Contrapunt
In de muziek betekent ‘contrapunt’: noot tegen noot spelen. Ds. René de Reuver haalde de muziekterm aan om het contrast toe te lichten bij het kerkelijk paviljoen op de Floriade in Almere. Je verkondigt een droom van een schepping; maar in het harde leven staat het klimaat onder druk. Het zijn twee werkelijkheden die toch in elkaar grijpen. Klik hier.

Personalia
* Ds. Marjanne Dijk neemt 9 mei afscheid van Isala, zij gaat werken bij Dimence (GGZ) te Zwolle. 
* Ouderenpastor Gert den Boef neemt zondag 15 mei afscheid van de protestantse gemeente te Dronten. 
* Ds. Liesbeth Jansen - Gort wordt zondag 22 mei bevestigd als predikante in Nijverdal. 
* Ds. Bert van Veluw neemt zondag 22 mei afscheid van de hervormde gemeente IJsselmuiden De Hoeksteen. Hij gaat met emeritaat. 
* Ds. Hetty Boersma uit Gramsbergen heeft een beroep aangenomen naar de protestantse gemeente te Enkhuizen. 
* Ds. Martin Zeeman uit Hoogblokland heeft bedankt voor het beroep naar de hervormde gemeente te Vollenhove. 
* Dr. Edward van ’t Slot uit Zwolle, voormalig predikant van de Stinskerk, is benoemd tot hoogleraar beroepsvorming en spiritualiteit aan de PTHU.
* De protestantse gemeente Zwolle zoekt voor de Adventskerk en de Oosterkerk een kerkelijk werker voor de invulling van 30 uren pastoraat. Voor de vacature: klik hier.
* De protestantse gemeente Dalfsen is op zoek naar een kerkelijk werker (jeugd) voor 24 uur. Klik hier.

------------------------------------------------------------------------------------------

De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Dit is jaargang 4, nr. 9 (mei 2022). U kunt zich inschrijven en uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl