Teun-Jan Tabak, voormalig journalist voor onder meer Trouw en KRO-NCRV, schreef onderstaand artikel over het op handen zijnde inspiratiefestival op Terschelling van 22 - 24 oktober 2021. Zie ook: link

Terschelling als eerste festival na coronacrisis

Impulsen, nieuw elan, een onbevangen blik, kortom het is weldadig. Dominee Klaas van der Kamp heeft niet veel woorden nodig om te vertellen wat het Inspiratie-Festival op het Waddeneiland met hem doet. Van der Kamp is momenteel classispredikant voor Overijssel-Flevoland, hij kent de kerk ook door zijn eerdere functies als algemeen secretaris van de landelijke Raad van Kerken en als bevlogen journalist bij het Friesch Dagblad. Om het Inspiratie-Festival mede vorm te geven werkt Van der Kamp mee als secretaris van het bestuur.

 

Waarom is dit festival belangrijk?
Het laat trends zien, geeft je de mogelijkheid aan ontwikkelingen in kerk en geloof te proeven, met mensen te praten die daarop doorgaan. 

Maar ook waarom nu, na corona?
Corona heeft anderhalf jaar ons kerkelijk leven behoorlijk lam gelegd,  we moesten opnieuw contact maken. Online. Nieuwe beelden voor vieren. Nieuwe vormen van diaconaat. Nieuwe waardering van gemeenschap van heiligen. Een boek als Herkerken. Vraag die opkomt is: zijn we inderdaad toe aan een vernieuwde insteek? Is er sprake van een nieuwe geboorte? Waarin lijkt de nieuwe zuigeling op pa en ma? Is het oude DNA zo sterk dat het al snel de boventoon voert of kan je bewust kiezen voor een transitie? Ook eindelijk weer de kans een kerkelijk en spiritueel festival te bezoeken, waar dat anderhalf jaar op slot zat. 


Wat kunnen mensen met interesse voor het religieuze daar aantreffen?
Van 'achterkant van verhalen' op de boekenmarkt met auteurs als Jos van Remundt, die verhalen uit niet-christelijke tradities even serieus neemt als die uit de christelijke traditie, tot Jurjen de Groot en enkele classispredikanten die kijken naar charme en kansen voor de kleine gemeente. Van nieuwe liederen tot speelse werkvormen in de buitenlucht die refereren aan de Keltische spiritualiteit. 

Waar gaat jouw belangstelling vooral naar uit?
In ieder geval mensen als Herman Wijffels, maar ook 'geloven in de toekomst van de kerk-app', de stiltewandeling, Lechajim over Joodse feestverhalen, het Kerklab waarin we experimenteren met een zee aan kerk-mogelijkheden, de gesprekken die worden georganiseerd door dagblad Trouw. 

Is het festival alleen maar voor 'kerkmensen', of is het breder?
Het is breder; zingeving, spiritualiteit, nieuwe diepgang. Het experiment buiten en binnen de kerk. 

Is er ergens een vergelijking te maken met Kirchentagen en RK-wereldjongerendagen?
Ja, en met de Scandinavische Almedalveckan, zie: https://www.klaasvanderkamp.nl/toerusting/materiaal-over-samenwerking/deense-versie-inspiratiefestival. Ik kijk dan niet zozeer naar aantallen, maar naar diversiteit van programma, het festivalkarakter, de mogelijkheid je eigen route en ritme te bepalen, de variatie van mensen en bezoekers. 


Is het een feestje voor de protestanten in het land of gaat het breder?
Protestanten hebben in Nederland nogal eens de neiging voorop te lopen, zeker als er iets te organiseren valt. In die zin herken ik iets protestants. Tegelijk zorgt de variatie van kerken op het eiland, en de variatie in programma ervoor dat het oecumenisch is, van oosterse spiritualiteit tot keltische; van rooms-katholiek tot doopsgezind. 

En, wat hebben jongeren daar te zoeken
Jongeren doen er goed aan met een groepje te komen. Dan kunnen ze samen hun ontdekkingen doen en hun programma maken. Ze zullen ontdekken dat de dagen een belevenis zijn, die hun horizon verruimt en hun gevoel voor zingeving prikkelt. Het is handig als groepje er te zijn, dan deel je de ervaringen met leeftijdgenoten. Toch iets van een beschermende eigen bubbel waarmee je de diversiteit tegemoet treedt. 

 

Foto's: enkele afbeeldingen van de editie 2018