Belijdenis in Genemuiden

Net als op andere plaatsen is het in de gereformeerde kerk van Genemuiden de gewoonte om met Pinksteren belijdenis van het geloof af te leggen. De meeste belijdenisgangers zijn relatief jonge mensen. Zondag 22 september was het anders. Er waren twee ook nog wel redelijk jonge mensen die hadden aangegeven belijdenis te willen afleggen. (Later hoorde ik dat één van hen toch al de zestig is gepasseerd, maar tijdens de dienst had ik dat niet in de gaten). De kerkenraad had er ruimte voor gemaakt in de ochtenddienst.

Een ontroerend moment was het, toen één van de belijdeniscatechisanten uitlegde hoe ze tot de keus was gekomen om in het openbaar van haar geloof te getuigen. ‘Lange tijd stond het geloof op een laag pitje bij mij. Maar vijf jaar geleden werd mijn moeder ziek. Ik zag hoe ze steun vond in haar geloof. Ze straalde rust uit’. Zo werd het getuigenis van haar moeder een bron voor hernieuwde overdenking bij de dochter. ‘Via social media zag ik een filmpje waarin iemand zei: ‘Het maakt niet uit hoeveel stappen je bij God weg bent, het is slechts één stap terug naar Hem’. En toen ik een keer weer terug kwam in de kerk werd het lievelingslied van mijn moeder gezongen’. Het waren allemaal momenten die hebben bijgedragen om zelf de keus te maken in het openbaar belijdenis van het geloof te willen afleggen.

Het moment dat de twee mensen ‘ja’ zeiden, was na de verkondiging en nadat de kinderen terug waren gekomen uit de nevendienst. Het ja-woord werd opgevolgd door het knielen van de nieuwe lidmaten en de handoplegging door de dominee. Ds. Imko Postma sprak een gebed uit, een bijbeltekst (uit Psalm 91 en uit Spreuken 3) en hij gaf de zegen. De gemeente antwoordde met psalm 134: 3. Over de zegen van de Heer die op mensen neerdaalt.

Natuurlijk kreeg de rest van de dienst enigszins inkleuring door de belijdenis. Het thema van de overdenking ging over ‘Focus’. De voorganger legde uit dat belijdenisdoen mag worden gevolgd door het houden van de focus op Christus. De beamer stond aan en dat gaf hem de mogelijkheid twee foto’s te laten zien. Een eerste van een oude T-Ford van Henry Ford en een tweede van een voetbalshirt van Messi. In beide gevallen is het attribuut meer waard dan de materiaalwaarde suggereert. Henry Ford had de T-Ford met zijn handen gemaakt. En het shirt van Messi stijgt onmiddellijk in waarde als de voetballer het zelf gedragen heeft. De voorganger gebruikte het als voorbeeld bij een tekst uit Hebreeën 6: 1-6. Het gaat over de bouwmeester Christus die de meerwaarde geeft aan ieder gebedshuis. Imko Postma overdacht de strekking verder aan de hand van drie trefwoorden: bouwmeester, apostel en hogepriester.

Het is leuk als je in zo’n dienst ‘gewone’ kerkgangers spreekt. ‘Het is een fijne gemeente. Een grote gemeente ook. We hebben 1150 leden. Dat is best bewerkelijk. De diensten zijn in de regel goed gevuld. Ik kom hier graag’. De sfeer is ontspannen en persoonlijk. Je merkt het aan de feestelijke corsage die de voorganger en de ouderling van dienst hadden opgespeld net als de belijdenisgangers. Het liet zien dat de dienst een feestelijk karakter heeft. Dat kwam ook door het benoemen van wat de voorganger raakte in specifieke onderdelen van de liturgie. De gemeente glimlachte, toen hij uitlegde na het kinderlied welke gedachten boven kwamen. Het kinderlied was een video van meester Richard. Het lied ‘Hou je aan de regels’ werd gedraaid. (zie:  https://www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E.

‘Bij dat liedje moet ik denken aan mijn jeugd. We maakten een vuurtje. En nadat we het hadden aangestoken ontdekten we dat er allerlei takken en bladeren boven het vuur hingen. Het is gelukkig goed afgelopen. Maar toch’. En vervolgens maakte de voorganger de overstap naar het belang van een goede focus. De anekdote kwam te staan in het kader van het thema van de dienst.

De persoonlijke aandacht voor mensen merkte je verder aan de keus van de liederen. Abba Vader. En na de verkondiging lied 770 van opwekking, ‘Ik zal er zijn’, het lied dat bekend is van Sela. Bij de belijdenis ging de beamer weer aan en met de camera achteruit de kerk kon je de belijdeniscatechisanten als van dichtbij zien knielen.

Foto boven: informeel gesprek voorafgaand aan de dienst
Foto onder: ook achterin de kerk kan je het moment van zegening intens ervaren

Voor andere impressies van kerkdiensten: 

Welsum
Balkbrug
Hengelo
Zalk
Mastenbroek
Almelo 
Wierden
Ens
Wilsum
Enschede
Gramsbergen
Rijssen
Delden
Almere
Bant