Stuur Flevolands nieuws

Even ging er gemompel door de kerk toen ik in Zeewolde de bezoekers van de ring onlangs vroeg om thema's voor omroep Flevoland.  Het was duidelijk dat afgevaardigden weinig fiducie hadden in mijn onbevangen oproep met suggesties te komen. Toch zette ik door en zei: ‘Laten we het proberen en over een jaar eens kijken waar we staan’.

 

Ik baseerde mijn optimisme op de inhoudelijke jaarcijfers van omroep Flevoland over 2018. Sinds ik zelf in de mediaraad zit, is het mijn taak om vanuit de bloedgroep levensbeschouwing daarop te letten. Ik keek naar de berichten zoals ze op internet zijn beland. Daaruit bleek dat er relatief weinig kerkelijke en levensbeschouwelijke berichten waren uitgezonden in het achterliggende jaar. Levensbeschouwing was ook zelden de sleutel voor een programmamaker. Als de regionale zender representatief wil zijn voor levensbeschouwelijke informatie, zo becijferde ik, dan had er wel het tienvoudige aan berichten mogen worden opgenomen.

De hoofdredactie zat bij mijn exposé daarover en bevestigde de analyse. Hij gaf aan dat het probleem bestond uit het ontbreken van relevante informatie. Het is tegelijk lastig voor redacteuren die zelf geen specifiek kerkelijke achtergrond hebben om binnenkomende berichten over levensbeschouwing naar waarde te schatten. En omgekeerd merk je dat levensbeschouwelijke instellingen het moeilijk vinden onderscheid te maken tussen eigenbelang en nieuwswaarde. Het is dus de kunst om het goede haakje te vinden om een bericht naar buiten te brengen.

Ik heb vertrouwen in de (hoofd-)redactie. In Lelystad werken professionele mensen, die zelf ook bijhouden hoeveel variatie men aanbrengt in berichten. Zo hoor je nogal eens in de Noordoostpolder dat het nieuws van de oude polder onderbelicht blijft ten opzichte van wat er aan berichtgeving uit Oostelijk en Zuidelijk-Flevoland komt. De redactie liet ons zien hoezeer die blikrichting bepaald wordt door eigen blikvernauwing. Men houdt precies het aantal berichten bij dat wordt uitgezonden en zet dat af tegen het inwonertal. Wat blijkt? De Noordoostpolder krijgt 15 procent van de berichten, terwijl de bevolking 11 procent uitmaakt van het aantal polderbewoners. Omgekeerd heeft Almere 33 procent van de berichten, terwijl liefst 50 procent van de bevolking Almere als woonplaats in het paspoort heeft staan. 

 

Ik heb me voorgenomen om nu één keer per maand de redactie te mailen met thema's die komende maand spelen. Ik laat het aan de redactie over om daarin een selectie te maken. Ik snap heel goed dat soms de waan van de dag vraagt, dat je andere prioriteiten stelt dan ik als persoon van levensbeschouwelijke achtergrond zou wensen. Tegelijk heb ik er vertrouwen in dat concrete suggesties uiteindelijk ook zullen leiden tot formats voor programma's en de drempel van een nieuwsrubriek kunnen passeren.

Omroep Flevoland heeft een mediaraad aangesteld om vanuit de verschillende werkvelden in de provincie naar de uitzendingen te kijken en te horen. En omdat ik vanuit de levensbeschouwingen op zo’n plek zit, is het logisch dat ik me inspan om informatie door te sluizen naar de omroep. Dan gaat het natuurlijk om berichten uit de kerk, maar ik probeer ook breder te kijken en andere levensbeschouwelijke instellingen recht te doen; van moslims tot humanisten. Het gaat me om feitjes en evenementen, maar ook om verfijnde informatie waarbij het haakje van de actualiteit soms flinterdun kan zijn, maar wel kan dienen om een wezenlijke benadering vanuit levensbeschouwing recht te doen.

Dus ook vanaf deze plek: stuur rustig e-mailtjes met suggesties naar me. Ik sluis het door. Soms kan het bericht trouwens een plek krijgen op deze site, zelfs als omroep Flevoland het moet laten lopen.