Talkshow gebruik kerkgebouw

‘De kerk van alle kanten’. Onder die noemer kunnen geïnteresseerden een live-talkshow volgen op woensdag 24 maart van 15.15 tot 17.00 uur. De focus ligt op het voortgaand religieuze gebruik van kerkgebouwen. Presentator Marlies Claasen leidt de talkshow, classispredikant Klaas van der Kamp is gevraagd als side-kick. Wie de uitzending wil meemaken, kan zich aanmelden via https://formulier.cultureelerfgoed.nl/archis/de-kerk-van-alle-kanten Na aanmelding krijgen de geïnteresseerden daags voor de uitzending een livestream in hun mailbox.

Het samenwerkingsverband ‘Toekomst Religieus Erfgoed’ heeft het initiatief genomen voor enkele talkshows over de kerk. Jorien Kranendijk, programmasecretaris, is één van de producenten om te komen tot een reeks van programma’s die digitaal kunnen worden gevolgd. Een leidmotief daarbij is de mogelijkheid om kerkgebouwen maximaal te bewaren voor een volgende generatie. Dat kan natuurlijk met een religieuze functie. Tegelijk is bekend dat er enkele duizenden kerkgebouwen een herbestemming zullen krijgen in deze generatie. Het overheidsprogramma is er onder meer voor bedoeld om die herbestemming mogelijk te maken. Er worden in talloze burgerlijke gemeentes inmiddels kerkenvisies ontwikkeld. Het brengt per gemeente de eigenaren van kerkgebouwen om de tafel met andere mensen die de kerk ter harte gaat.

Marlies Claasen bezocht in één van de programma’s OCW-minister Ingrid van Engelshoven (D66). Zij vertelde, dat ze met plezier terugkijkt op wat er tot nu toe is gebeurd. Op de vraag naar een zinvol hergebruik verwijst ze naar een kerk in Zutphen die bibliotheek is geworden, kerken die een herbestemming hebben gekregen als boekhandel en een kerk in Arnhem wat onder de naam ‘Hotel Bizar Bazar’ dienst doet als een restaurant met diverse kamers die als het ware in de kerkruimte zijn gehangen. De kerk blijft dienst doen als ontmoetingsruimte. Geert-Jan: “Geweldige sfeer, mooi pand, prachtig om zo in de kerk te slapen.”

Overijssels gedeputeerde Roy de Witte (CDA), lid van het bestuur van het samenwerkingsverband Toekomst Religieus Erfgoed, geeft in een uitzending aan dat men zich inspant om bij het nieuwe kabinet hoog op de agenda te komen om continuering te ontvangen van lopende projecten rond kerken als cultureel erfgoed.

De live-show kent onder meer twee gespreksrondes. In de eerste tafel wordt de opgave voor kerken besproken die staan voor voortgaand religieus gebruik. Aan tafel zitten Gerard Bol, Tom Mikkers en Henk de Gelder. De tweede tafel gaat over de vraag wat kerkgemeenschappen kunnen doen om de oorspronkelijke functie van het kerkgebouw in stand te houden. Aan tafel zitten Annelies van der Kolk, Gerben van Dijk en Freek van Genugten. 

De talkshow komt vanuit de studio van AVEX Events in Utrecht.

Foto: Marlies Claasen, presentatrice van de talkshow