'Petrus in het land' vanuit Bovenkerk te Kampen

Petrus in het land heeft opnames gemaakt in de Bovenkerk in Kampen ten behoeve van een Paasproject. Wilma Kruithof, een freelancer, leidde de productie. Klaas van der Kamp was als classispredikant van Overijssel-Flevoland gevraagd om iets te vertellen over het thema ‘Het komt goed’, over de betekenis van de veertigdagentijd en over één van de bijdrages die hij voor een leesrooster heeft geschreven over ‘Mokum’.

Jan Quintus Zwart, die de directie voert voor de Bovenkerk, had de kerk opengesteld voor de productie. Er is een interview gehouden met het koor op de achtergrond,  en er werden diverse beelden gemaakt van onder meer het orgel en de koorgang. Ook de Koornmarktpoort en de IJssel komen in beeld. De uitzending is vanaf 4 april te zien op: https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/

Petrus in het land heeft een veertigdagentijd-kalender gemaakt, die mensen vanaf 2 maart (Aswoensdag) tot 17 april (Pasen) kunnen volgen. Bij de korte teksten zijn ook videobeelden gemaakt van de auteurs die per week wisselen. Op 2 maart is het filmpje van Hanneke Ouwerkerk op het web geplaatst, zij is predikante in Schoonhoven en Willige Langerak.

De komende tijd verschijnen er filmpjes van:
7 maart: Hester Smits, predikante in Leiderdorp
14 maart: Jan Verhoeven, predikant in Krimpen aan de IJssel (voorzitter Gereformeerde Bond)
21 maart: Anne-Meta Kobes, predikante op Ameland
28 maart: Pieter Versloot, predikant Groningen
4 april: Klaas van der Kamp, classispredikant Overijssel-Flevoland
11 april: Marco Batenburg, predikant Gouda (preses Generale Synode)

Foto: Overleg over de opnames, links Jan Quintus Zwart, rechts Wilma Kruithof en daar tussen in Tjerk de cameraman