augustus 2021

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio
------------------------------------------------------------------------------------------

Covid-samenkomst
De protestantse gemeente Enschede Bethel houdt op zondag 29 augustus een openbare Covid-samenkomst. Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede steunt de ontmoeting met een videoboodschap. Ds. Alex Brinkman roept andere gemeenten op het initiatief te volgen. Klik hier.

Studenten
Kerkbesturen kunnen studenten gratis inhuren om naar hun kerkinterieur te kijken. De studenten maken alternatieve opstellingen en aankledingen. De studenten krijgen daarvoor studiepunten voor de Jean de Bouvry Academie en kerkbesturen krijgen vrijblijvend idee hoe ze hun kerkruimtes breder beschikbaar kunnen stellen. Klik hier.

Blijvertje  
Het breed moderamen van de classis Overijssel-Flevoland denkt dat vele gemeenten doorgaan met online kerkdiensten. Er zal zich een tweesporenbeleid ontwikkelen, zo is de verwachting, waarbij voorgangers structureel nadenken over de manier van voorgaan op twee verschillende podia. Klik hier.

Zomergids
Topic Creatieve Communicatie uit Wierden heeft een zomergids uitgebracht, gratis beschikbaar voor gasten van buiten de provincie. Een aantal leesverhalen is gebundeld met informatie over kerkdiensten in de regio. Klik hier.

Israëlzondag
Mensen die zich willen voorbereiden op Israëlzondag (3 oktober) kunnen op 20 september terecht in Lemele. Ds. Bart Trouwborst (Nieuwleusen) en ds. Hennie Marsman (Losser) zullen er achtergronden geven bij het materiaal voor Israëlzondag. Meedoen? Klik hier.

Kerkbalans
Kerkrentmeesters kunnen ideeën opdoen voor kerkbalans. Het team fondsenwerving van de landelijke kerk houdt workshops in Kampen (31-8 en 1-9) en in Enschede (2-9). Klik hier.

Met andere ogen
Els Deenen is een gemeenteopbouwer die bij diverse kerkenraden vertrouwd is. Ze heeft met collegae samen een aanbod ‘Met andere ogen’ ontwikkeld wat ze aanbiedt als stimulans voor het kerkenwerk. Klik hier.

Collectief abonnement 
Het blad Elisabeth heeft een speciaal thema-abonnement voor diaconieën en kerkenraden om oudere gemeenteleden acht keer een blad aan te reiken. Het begint in september met het onderwerp ‘waarom ik in de kerk blijf’. Klik hier.

Inburgeringscursus
Een inburgeringscursus voor nieuwe predikanten en pastores. Dertig bijbelstudies, waarin bijbeltekst wordt vergeleken met de paralleltekst van de Heliand, basisdocument van Saksisch denken. Doe mee en lees dertig dagen de digitale scheurkalender. Klik hier.

Personalia
De volgende veranderingen rond personen zijn gemeld:
* Proponent Bernhard van der Knijff uit Stolwijk hoopt zondag 22 augustus in de hervormde kerk van Wilsum bevestigd te worden. 
* Ds. Douwe Wijmenga van de protestantse gemeente Wommels / Hidaard heeft het beroep naar de gereformeerde kerk te Vollenhove aangenomen en doet 5 september intrede. 
* Ds. Karel Hazeleger uit de hervormde gemeente Ommen heeft het beroep aangenomen naar de hervormde gemeente te Westerhaar. 
* Ds. Egbert Egberts van de gereformeerde kerk te Nijkerk heeft het beroep aangenomen naar de gereformeerde Ontmoetingskerk in Rijssen.
* Ds. Lily Burggraaff uit Zwolle is 6 juli overleden. Ze werkte onder meer als predikante in Zwolle-Berkum.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr. 12 (augustus 2021). Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via 
k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.