Magazine over levensbeschouwing van Zwolse studenten

Zwolse studenten hebben vanuit het Zwolse studentenpastoraat in het afgelopen halfjaar gewerkt aan het maken van het magazine Spatie. Daarin onderzoeken ze verlangens, als het verlangen naar stilte, naar zuiverheid en naar rechtvaardigheid. Hoe gaan mensen daar mee om? Wat gebeurt er als je daar wat mee doet en wat zijn de valkuilen?

Twee Zwolse kunstenaar hebben het magazine vormgegeven. Het project bracht jonge mensen met hele verschillende achtergronden bij elkaar. Ze leerden zichzelf en elkaar beter kennen. Het tijdschrift gaat door op zes thema’s: stilte, zuiverheid, gedrevenheid, sociale gerechtigheid, wijsheid en verbondenheid.

Het blad biedt een boeiende collage van artikelen, foto’s en fragmenten uit andere documenten. Bij het onderdeel ‘wijsheid’ citeert men onder meer Dag Hammarskjold: ‘God sterft niet op de dag dat we niet meer in een persoonlijke godheid geloven, maar wij sterven op de dag dat het leven voor ons niet meer doorstraald wordt door de schittering van het steeds opnieuw geschonken wonder, vanuit bronnen die ieder verstand te boven gaan’.

Studentenpredikant Martin Jans geeft aan dat hij in zijn werk steeds in contact is met de jonge mensen. Veel studenten hebben geen binding met een kerkelijke gemeente. Ze zoeken ruimte, ontmoeting en verdieping. Het studentenpastoraat zoekt daar passende vormen bij.

Foto: fragment van een pagina uit Spatie