Passie in provincie

RTV-Oost zendt met Pasen opnames uit over het paasevangelie. Zoals er een oecumenische kerstnachtdienst in de streektaal is op de regionale zender, zo programmeert de omroep met Pasen het programma ‘Passie in de provincie’. Marthijn Kroeze heeft opnames gemaakt op diverse plaatsen in de provincie Overijssel, waarbij teksten en muziek elkaar afwisselen en samen het wonder van ‘nieuw leven’ vertolken.

Het thema ‘nieuw leven’ is dit jaar leidmotief van de opnames. Dat begint met een lezing in de gereformeerde kerk van Zwartsluis, waarbij de camera inzoomt op het doopvont, waarop een duif is afgebeeld. Classispredikant Klaas van der Kamp vertelt het verhaal van Noach en leest een fragment van het zondvloedverhaal voor. Daarna komen diverse andere schriftlezingen aan bod, zoals het verhaal van Ruth, de doop van Jezus bij de Jordaan en het verhaal van de opstanding uit Johannes.

Bert Groothengel verzorgt een verbindende tekst. Hij interviewt de classispredikant over de betekenis van de doop, vicaris Ronald Cornelisse krijgt vragen voorgelegd over de nanotechnologie en de vraag of de techniek zich kan voortontwikkelen richting nieuw leven. Kraamverpleegkundige Karin Bruggeman uit Haarle (bij Raalte) komt aan het woord over de geboorte van kinderen.

Er wordt overleg gevoerd met RTV-Oost of er mogelijkheden zouden kunnen zijn om de drie grote christelijke feestdagen Kerst, Pasen en Pinksteren alle drie in te kleuren met programma’s waarin het christelijk geloof in combinatie met de streektaal de rode draad vormt.

Passie in de provincie over ‘nieuw leven’ wordt diverse keren uitgezonden met Pasen.

Foto: Bert Groothengel (front) in gesprek met Marthijn Kroeze in de Poort bij de gereformeerde kerk van Zwartsluis.