Boek Onbekende Tijd

De Protestantse gemeente Deventer heeft een eigen manier gezocht om de ervaringen met de coronacrisis een plek te geven. Een groep vrijwilligers maakte een zogenaamd ‘Boek van een Onbekende Tijd’.

Ds. Ingrid de Zwart uit Deventer licht het idee toe: ‘We hebben alle dingen uit de coronatijd in beeld gebracht en er een plakboek van gemaakt. Het gaat om dingen die gebeurden, zaken die we organiseerden en werk waar we nog mee bezig zijn. Er zijn foto’s in opgenomen, brieven en tekeningen, gedichten enz. Een groepje vrijwilligers plakte ze in. Een vrijwilliger maakte het boek van multiplex en een gemeentelid, kunstenaar, beschilderde het’.

Het geheel levert een herkenbaar beeld op van de ervaringen van de gemeente in de achterliggende maanden.

Foto's: Protestantse gemeente Deventer

</