Geen initiatieven Overiessel als naam te introduceren

Er zijn geen initiatieven bekend om de naam van de classis Overijssel-Flevoland te veranderen in classis Overiessel-Flevoland. Enkele mensen stelden die vraag informeel, nadat de kleine synode nu heeft besloten om de classis Friesland in alle geledingen van de kerk voortaan classis
Fryslân te noemen.

Het belang van de eigen taal kwam al in de allereerste vergadering van de classis Friesland in 2018 aan de orde. De classis nam als eerste besluit in mei 2018, dat de naam verfriesd moest worden. Classis Friesland werd op classisniveau direct gewijzigd in Classis Fryslân en als zodanig is de website van de classis bij de onderdelen van de landelijke website ook aangeduid. Begin maart 2021 heeft de Kleine Synode deze naamswijziging vastgesteld voor heel onze kerk en het bericht is nu via de website van de landelijke kerk naar buiten gebracht.

Net als de Réunion Wallonne, de Evangelisch Altreformierte Kirche en de Gereja Kristen Indonesia Nederland, is nu ook de Classis Fryslân in vertegenwoordigd onder de naam uit het eigen taalgebied. In de perspublicatie hierover wordt zelfs een bijbelvers geciteerd: Johannes 10:3 is ‘werkelijkheid geworden’ schetst de website: 'Hy ropt syn eigen skiep by de (eigen) namme - Hij roept zijn eigen schapen bij hun (eigen) naam."

Foto genomen bij de bevestiging van ds. Wim Beekman als classispredikant in 2018, waarbij de naam classis Fryslân al volop in beeld was; nu dus ook buiten de provincie.