Digitale ontmoeting voor kerkenraadsleden

De classis Overijssel-Flevoland houdt een digitale ontmoeting voor kerkenraden op donderdag 8 oktober. Het gaat over de ‘Aanpak van het kerkenwerk coronaproef’. In principe kan ieder kerkenraadslid meedoen.

De classis heeft nog voor de zomer enkele webinars gehouden over kerkzijn in coronatijd. Een webinar lijkt op een lezing. Je kan alleen reageren via de chat. Tijdens de bijeenkomst op 8 oktober is het de bedoeling een zogenaamde break-out te hebben. Deelnemers komen in kleinere werkgroepen, waarin ze onderling met elkaar kunnen praten.

De classis nodigt een vertegenwoordiging van iedere kerkenraad uit om mee te doen aan de digitale ontmoeting. Mensen kunnen intekenen op twee ontmoetingen; de ene begint ’s middags om 14.00 uur, de ander wordt ’s avonds gehouden om 20.00 uur. Beide sessies duren vijf kwartier.

In een toelichting schrijft de organisatie: ‘De coronacrisis heeft ons als kerkelijke gemeenten behoorlijk geraakt. Onze vertrouwde vormen van kerkelijk leven zijn niet meer vanzelfsprekend. We zoeken als kerkenraadsleden naar nieuwe invalshoeken. Hoe kunnen we op een goede manier onze verantwoordelijkheid nemen? Hoe kunnen we vanuit diverse onderdelen van het kerkelijk werk variërend van jeugdwerk tot diaconaat en van eredienst tot financiën initiatieven lanceren die passen bij een kerk die veilig is voor mensen om te bezoeken?’

Mensen kunnen thuis vanachter de computer meedoen. Aan het begin krijgen ze een plenair programma aangeboden, met daarin een gesprek tussen twee mensen die in de plaatselijke gemeente werken, en daarna een korte inleiding van de classispredikant. Vervolgens gaat men in groepjes uiteen. Aan het einde van de ontmoeting volgt er een plenair totaaloverzicht.

Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur (20.00 uur): Welkom
14.05 uur (20.05 uur): Interview met lokale bestuurder
14.15 uur (20.15 uur) : Inleiding ‘Gedifferentieerde aanpak’
14.30 uur (20.30 uur): Uitwisseling in digitale werkgroepen
15.00 uur (21.00 uur): Plenaire conclusies
15.15 uur (21.15 uur): Einde

’s Middags is ds. Hans van Solkema, preses van de classis, de gastheer. ’s Avonds leidt ds. Henk Spit, voorzitter van de visitatoren-classicaal, het gesprek. Het interview ’s middags is met ds. Jan Dirk Wassenaar uit Hellendoorn; ds. Martje Veenstra uit Wijhe leidt het gesprek. Het interview ’s avonds is met ds. Karolien Zwerver uit Dronten; ds. Kees Benard uit Wierden gaat met haar in gesprek. Ds. Klaas van der Kamp verzorgt beide keren de inleiding ‘Gedifferentieerde aanpak’.

Mensen kunnen zich opgeven voor de gratis bijeenkomst via een officieel inschrijfformulier (klik hier) of via  j.kuiper@protestantsekerk.nl. Ze moeten daarbij enkele punten aangeven:
a. hun naam
b. hun mailadres
c. hun keus voor 14.00 uur of 20.00 uur
d. hun voorkeur uit één van de volgende werkgroepen:
A. Pastoraat; / B. Diaconaat; / C. Educatie; / D. Eredienst; / E. Financiën; / F. Jeugd.

Aanmelding kan tot 1 oktober a.s. 9.00 uur.

Mensen die zich aanmelden krijgen begin oktober een bevestiging van de aanmelding met daarbij twee links: voor respectievelijk de algemene bijeenkomst en voor de werkgroep. In dat schrijven zal verdere uitleg volgen.

Foto: Kerken verhouden zich tot de coronacrisis; hier een vlag bij de protestantse kerk in Wesepe