Verbintenis voorzitter visitatie

In de gemeente is alles voor handen aan groeikracht in het geloof. Als visitator kan je wel langs komen om de gemeente daarvan bewust te maken, maar je pakt de beslissingen niet weg bij de gemeente. In soortgelijke bewoordingen reflecteerde ds. Henk Spit, bij zijn verbintenis als voorzitter aan het classicale college voor de visitatie, over de nieuwe verantwoordelijkheid die hij op zich heeft genomen.

Henk Spit had als uitgangspunt voor de dienst twee bijbelfragmenten gekozen over de boom. In Psalm 1 gaat het over een boom geplant aan de waterkant. In Lucas 13 komt de verwachting van groei aan de orde, ook al kost het tijd en energie. Respectievelijk de dochter van Henk en een vriendin uit Flevoland verzorgden de twee lezingen. Henk Spit verzorgde zelf de meditatie, waarbij hij begon met een appelboom die hij ooit in zijn studententijd had gekocht voor 2,50 gulden. De wat kalige stronk deed het slecht, zo slecht dat je zou twijfelen of het wel een appelboom was. Pas toen Henk in zijn derde gemeente kwam (na Hattem en IJlst) begon de boom vrucht te geven. Dat was in Biddinghuizen. Bij zijn vertrek naar Diepenveen had hij de vruchtboom dan ook achter gelaten.

De boom was metafoor voor de manier waarop hij naar het visitatiewerk kijkt. Je bezoekt als visitator gemeenten, waarbij je de innerlijke groeikracht van de gemeente en het aanwezige kader activeert. Steeds mag er het vertrouwen zijn, dat de gemeente zelf in staat is om met enige hulp de keuzes te maken die nodig zijn in de eigen situatie. Henk taxeerde het werk van de tuinman in de bijbelse voorbeelden dan ook zo, dat hij weliswaar alles doet om de boom tot bloei te brengen, maar dat betreft vooral het spitten (een woordspeling naar zijn eigen achternaam kon niet uitblijven), mest geven en met water begieten. De boom zelf raakt de tuinman in de genoemde voorbeelden niet aan.

De classispredikant Klaas van der Kamp las de tekst van de verbintenis en legde Henk de handen op om hem te zegenen in zijn nieuwe verantwoordelijkheid. De voorbeden werden verzorgd vanuit de visitatie, de plaatselijke gemeente en de classis. Ds. Hans van Solkema, voorzitter van de classicale vergadering, sprak Henk Spit na afloop toe. Hij feliciteerde de nieuwe voorzitter, de plaatselijke gemeente (‘U mag er best trots op zijn dat uw predikant tot dit werk is geroepen’) en de kerk in breder verband.

Op deze plaats komt binnenkort de tekst van de meditatie die Henk Spit heeft gehouden.

Foto voorpagina: Ds. Henk Spit luistert toe tijdens zijn verbintenis
Foto hier boven: Ds. Hans van Solkema, voorzitter van de classis, heet ds. Henk Spit welkom tijdens een feestelijke vesper.