Steenmarters in kerk 

De beleidsplancommissie van de classis Overijssel-Flevoland was vrijdag 12 april te gast in de lutherse kerk in Zwolle. Eén van de leden, Gerrit Bril, is lid van deze gemeente. Natuurlijk werd er hard gewerkt in het gemeenschapscentrum met laptops op tafel en papieren. Maar er bleef ook tijd over om even het gebedshuis te bewonderen. 

Gerrit vertelde iets van de geschiedenis. De lutherse kerk is al enkele eeuwen aanwezig in Zwolle. Zoals op meer plaatsen waren het best aanzienlijke mensen die de gemeente van de grond tilden in de Hanzestad. Het gebouw is in de loop der jaren enkele keren van gedaante gewisseld. Aanvankelijk was de lutherse kerk een schuilkerk. Want de lutheranen hadden net als de doopsgezinden en de rooms-katholieken last van het feit dat ze niet nederduits gereformeerd waren. Geen lid van de meerderheidskerk. Toen de republiek meer tolerantie aan de dag ging leggen, kon het weggedoken karakter van het gebouw worden losgelaten en kreeg het meer gezicht naar de straatzijde. 

Tot in de negentiende eeuw waren er twee ingangen: één voor de vrouwen, één voor de mannen. Inmiddels is er één gezamenlijke toegang en de bijbehorende pastorie is verhuurd aan een fysiotherapeut en een psycholoog. Het interieur veranderde mee. Inmiddels is er plaats voor zo'n 250 mensen. De kerk leent zich niet alleen voor erediensten, maar dankzij de goede akoestiek kan je er ook concerten geven. Hans Mudde, luthers theoloog en eredienstkenner, zwaaide er jarenlang de scepter. En Hermien en Hans Günther ook, trouwens. 

Als wij de kerk bezoeken horen we ergens boven ons een radiostem klinken. 'Dat is voor, nee beter gezegd: tegen de steenmarters', legde Gerrit Bril uit. De lutherse kerk heeft enkele seizoenen te maken gehad met een steenmarter en zijn geliefde. Dat gaf getippel op de zolder, stank, doorgeknaagde electriciteitskabels en ander ongemak. Nu mag je de steenmarter niet verwijderen met vergif of andere euthanasiebevorderende medicijnen. Dus kwam men met een andere remedie: er klinken constant stemmen uit een speaker die de marters op afstand moeten houden. 

Of er ook nog aan het beleidsplan werd gewerkt, vraagt de lezer van dit stukje zich misschien af. Wel zeker. Er is een tweede versie gecreëerd. Het stuk telt zo'n vijf pagina's A-4, dus het is te overzien. De classis zal er in mei over spreken, zo is de planning. Het geeft onder meer een typering van de classis met de woorden: 'Daar waar de provincie Flevoland vanuit trefwoorden als 'vrijheid' en 'pioniersgeest' kan worden gekarakteriseerd, zou Overijssel vanuit de trefwoorden 'relatie' en 'noaberschap' en de levensovertuiging dat mensen en hun omgeving direct met elkaar te maken hebben getypeerd kunnen worden'. En lutherse invloed is er ook. Daar waar gezegd wordt 'Wij geven, werkend vanuit het levensreddende werk van Christus, gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar en voor de gehele kerk'. Maar of die typeringen het zullen halen in de classicale vergadering van mei, zal moeten blijken. 

Foto: Gerrit Bril en Lucas Schoemakers in de lutherse kerk van Zwolle