Cursus Theologische Vorming

De cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden in de regio Hengelo begint op 14 september 2021 met een nieuwe groep eertejaars.  Het is een cursus van drie jaar, maar mensen kunnen ook een jaar meedoen. In de cursus wordt een scala aan theologische vakken aangeboden: Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer, Pastoraat, Filosofie, Jodendom en nog veel meer.

Alhoewel de cursus uitgaat van de PKN, is hij nadrukkelijk bedoeld voor ieder die zich graag wil verdiepen in de theologie. Docenten en cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen en dat leidt tot boeiende gesprekken. Er is een minimum van 10 deelnemers. Locatie: Waterstaatskerk in Hengelo. Tijd: dinsdagavonden 19.30-22.15 uur. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Ina ter Kuile, cursus-coördinator, tel. 074 277 4288 of 074 291 6158, email: kuile@hetnet.nl