Kerk en veiligheid.
Factsheet wat te doen?
(bron: CIO)

Beleg veiligheid organisatorisch
• Maak iemand verantwoordelijk voor veiligheid binnen het bestuur van uw kerk. Op die manier blijft veiligheid onder de aandacht.
• Maak een heldere rol- en taakverdeling.
• Maak een sleutelplan voor de (kerk)gebouwen.
• Eventueel kunnen gemeenteleden die werkzaam zijn bij politie, beveiligingsorganisatie etc. hierbij helpen.

Maak een risico-inventarisatie van gebouw en omgeving
• Maak zelf/of laat een inventarisatie maken aan de hand van sceneario's (verward persoon, aanslag, bedreigingen etc.) van wat de kerk (gebouwen en gemeenschap) kan bedreigen.
• Ga vervolgens na wat dit betekent voor het kerkgebouw of mensen en waar de zwakke plekken zitten.
• Neem eventueel maatregelen (gebouw- organisatorische veiligheid, elektronische hulpmiddelen) om veiligheidsrisico's te verkleinen. Ook de omgeving van het gebouw speelt een grote rol bij gelegenheidsdaders (van bijvoorbeeld vandalisme).
• Betrek relevante partners bij het proces (burgerlijke gemeente, politie). Laat hen een advies geven over (voorgenomen) fysieke maatregelen.
• Herhaal dit proces eens in de zoveel tijd.

Contact met relevante partners
• Zoek contact met relevante partners en bespreek welke rol ieder heeft op het gebied van veiligheid. Hierbij valt te denken aan de burgerlijke gemeente, politie (wijkagent) en andere kerkelijke instellingen in de omgeving.
• Maak daarbij afspraken in welke gevallen er contact is. Dit kan bijvoorbeeld ook het delen van de evenementenkalender zijn.

Bereid voor op incidenten
• Maak een draaiboek voor eventuele incidenten in het kerkgebouw. Een heldere rol- en taakverdeling is essentieel. (ontruiming, communicatie doelwit nabij, lockdown aanslag elders)
• Kerkgebouw kan ook een ontmoetingsplek zijn na een aanslag elders.
• Zorg voor bereikbaarheidsnummers, ook buiten kantoortijden.
• Zorg dat er (bestuurs)leden zijn die een EHBO/BHV-cursus hebben gevolgd.
• Maak een ontruimingsplan en beoefen deze.
• Bereid communicatieboodschappen voor, zowel voor interne als externe (met bv. andere religieuze gemeenschappen) communicatie.

Tijdens de dienst
• Een welkomstcomité voorafgaand diensten bij de ingang kan eventuele 'ongewenste' gasten herkennen en eventueel aanspreken.
• Zorg dat er duidelijkheid is over het deurbeleid. Zijn deze gesloten? Of juist niet. Als de achterdeur open is, heeft een welkomstcomité minder nut.
• Verdachte situatie / incident tijdens de dienst, zie de factsheets op crisis.nl