Dorpskerkambassadeur voor classis Overijssel-Flevoland

Ds. Betsy Nobel is de Dorpskerkambassadeur voor de classes Overijssel-Flevoland, Utrecht, Veluwe en Gelderland zuid en oost. Zij is door de Dienstenorganisatie per 1 september 2018 aangesteld voor 12 uur per week. Daarnaast is zij sinds 1997 predikant van de protestantse gemeente Terwolde-de Vecht. Eerst voor 75%, vanaf 1 september jl. voor 50%.
 
De dorpskerkambassadeurs die zijn aangesteld werken voor de Dorpskerkenbeweging (die valt onder Ondersteuning gemeenten) die zich op een positieve en constructieve manier wil inzetten voor het versterken en inspireren van de kerken in de dorpen. Hiervoor kunnen zij uitgenodigd worden om mee te denken. Een belangrijk onderdeel van dit werk is ook het antwoord zoeken op de vragen rondom kerk en dorp. Hoe kunnen zij meer in verbinding komen en elkaar ondersteunen? Bovendien wil de Dorpskerkenbeweging stimuleren dat ieder dorp een eigen kerkplek houdt, op welke manier dan ook. Daarnaast horen de Dorpskerkambassadeurs graag mooie verhalen uit de dorpen. Wat lukt er bij jullie, wat werkt? Zo kunnen de kansen voor kleine kerken met elkaar gedeeld worden.
 
De contactgegevens van Betsy Nobel zijn: b.nobel@pkn.nl, tel. 06 18973939. Gezien de beperkte werktijd, werkt een eerste contact via de mail meestal het best.

En voor een impressie van RTV-Oost, klik hier.