E-flits - januari 2021 -

Vreugde toegewenst op de weg in 2021. Met die zegenbede ontleend aan Lukas (Handelingen 8: 39) ontvangt u hierbij nieuws en informatie over kerk en regio.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spreken met God 
Er zijn didactische suggesties verschenen bij de uitgave ‘Als het leven kantelt’ (klik hier). Het idee is dat je in de coronatijd niet alleen praat over hygiëne en veiligheid, maar ook over je geloof en je betrokkenheid op God. Overijssel-Flevoland is goed vertegenwoordigd in de aanmeldingen voor de webinars die daarover op 18, 19 en 20 januari plaatsvinden (opgeven: klik hier).

Corona
Het virus is nog niet verslagen. Dat merken we ook in de kerk met berichten over recente besmettingen. Zelfs bij online-diensten lijkt het verstandig om met zo min mogelijk personen in de kerk te zijn. Voor laatste updates: klik hier.

Kerkbalans
De actie Kerkbalans, waarin kerkelijke gemeenten om toezeggingen voor kerkelijke bijdragen vragen, wordt gehouden van 16 tot en met 30 januari 2021. Dit jaar wordt er ook een qr-code aangeboden om de donaties te stroomlijnen. Klik hier.

Zuid-Afrika richting Palmpasen
Evelien Vrolijk van Kerk in Actie houdt op 14 januari 20.00 uur een webinar voor ambtsdragers en geïnteresseerden in de classis Overijssel-Flevoland. Het gaat over Zuid-Afrika. Ze kijkt vooruit op de brede aandacht die er rond Palmpasen zal zijn voor het land bij Kaap de Goede Hoop. Klik hier.

Beleggen
Nu het spaargeld weinig oplevert of zelfs geld kost, zoeken colleges van kerkrentmeesters en diakenen naar alternatieven voor sparen. Zou beleggen een alternatief kunnen bieden? Daarover gaat een webinar van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, waaraan Gerie van der Endt uit Borne een bijdrage levert. Klik hier.

Ruimzicht
Opleidingscentrum Ruimzicht voert campagne om het aanbod voor persoonlijke coaching van pastores en voor teamcoaching van pastoresteams verder onder de aandacht te brengen. Verschillende plaatsen en personen in Overijssel-Flevoland maken er gebruik van. Klik hier.

Miljoenenprestatie
Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke waarde van het vrijwilligerswerk in de kerk. Calculerend voor Rotterdam (waar men een diepte-analyse maakte) gaat het in die stad om een marktwaarde van 350 miljoen euro per jaar. Als je het terugrekent voor heel Nederland kom je op een miljardenbedrag uit. Klik hier

Herkerken
De coronacrisis laat verschuivingen zien in de activiteiten en behoeften van gemeenten. De werkgemeenschap van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland sprak daarover en refereerde aan het boek ‘Herkerken’ van Remmelt Meijer en Peter Wierenga. De auteurs stellen aanpassingen voor die verder gaan dan het herschikken van meubilair. Klik hier.

Inventarisatie
Voor het eerst zijn alle kerkgebouwen in Nederland geregistreerd. De werkgroep Toekomst Religieus Erfgoed heeft die klus geklaard in het kader van het project ‘Kerken tellen’. Voor heel Nederland gaat het om 7110 kerkgebouwen. Overijssel heeft er ongeveer 450; Flevoland 111.

Zuid-Afrika  
Het breed moderamen komt 8 januari weer bijeen. Bij opening en bezinning staat de relatie tot Zuid-Afrika centraal, het land waarmee de classis Overijssel-Flevoland vanuit zwo in het bijzonder is verbonden. Wie een impressie wil krijgen van hoe de opening eruit ziet (opgebouwd rond Handelingen 8: 39), kan een uitgewerkte versie inzien: klik hier.
--------------------------------------------------------------------------------------------

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr. 5 (januari 2021). Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.