Goede doelen voor kerst in beeld

De aanloop naar de kerst is traditioneel de tijd waarin de goede doelen zich melden. Dit jaar zijn er vanuit de kerken acties voor onder meer de voedselbanken en de vluchtelingen.

De Raad van Kerken in Nijverdal maakt zich sterk voor de voedselbanken. De Raad plaatst spandoeken langs de wegen in de gemeente. Met deze spandoeken wordt een oproep gedaan om de “Kerstactie voor de Minima” dit jaar niet te steunen met levensmiddelen, maar met een financiële bijdrage. Dit jaar ontvangen de ± 700 minimagezinnen, vanwege de Coronaproblematiek, geen kerstpakket maar een cadeaubon. Het gezin wordt dan in de gelegenheid gesteld om zelf voor een bedrag van € 25,= extra kerstinkopen te doen bij een van de twee JUMBO filialen in Nijverdal. De Raad wil op deze wijze de minimagezinnen i.v.m. met de feestdagen een ‘Steuntje in de rug” geven.

De kerken in Holten attenderen op een collecte die van 29 november tot 5 december wordt gehouden voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. HoltenExtra heeft daarover een bericht.

De situatie van de vluchtelingenkinderen is na de brand in Moria urgenter nog dan voor de brand. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder verdrietige omstandigheden op diverse Griekse eilanden. Kerk-in-Actie, de diaconale poot van de Protestantse Kerk, helpt de vluchtelingenkinderen met voedsel, kleding en onderwijs. De hulporganisatie zet zich ook politiek in voor een betere situatie. Op meer dan zeshonderd plaatsen gaan de collectanten langs de deur net als in Holten.

Foto: archief, kerststal in kerk Stadshagen Zwolle