E-flits - augustus 2020 -

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuw seizoen
Laat je zien als kerk aan het begin van een nieuw seizoen. Dat kan bijvoorbeeld door huis-aan-huis een kerkblad te verspreiden, een pagina te kopen in een bestaande algemene uitgave of een reclameblok te nemen op de lokale televisie. Mensen weten niet precies wat ze van de kerk mogen verwachten in een nieuw seizoen. Dus laat het weten. Voor deze en andere tips: klik hier.

Inspiratiekrant
Het Gezamenlijk Zondagsblad, dat in Wierden wordt gemaakt, luidt het nieuwe kerkelijke seizoen in met een inspiratiekrant die op 13 september 2020 verschijnt. De editie is bedoeld om uit te delen. Tegen speciale tarieven kunnen meer exemplaren worden besteld. Klik hier.  

Israëlzondag
De classicale werkgroep Kerk en Israël nodigt pastores en andere geïnteresseerden uit om Israëlzondag voor te bereiden op maandagavond 7 september. Het thema is: ‘Kies voor het leven’. Klik  hier.

Slavernijverleden
Niet alleen ondernemers en kerken in de Randstad hebben aan de slavernij verdiend. Ook in Overijssel zijn honderden sporen aanwijsbaar van betrokkenheid bij de slavernij. Rijke families hadden aandelen in de plantages; een enkele dominee (Wolter Robert baron van Hoëvell) sprak kritisch. Klik hier.

Studentenpastoraat
Pastores onder studenten en in ziekenhuizen dienen zich kritisch op te stellen ten opzichte van de directie. Met die prikkelende stelling geeft Erik Borgman commentaar op het boek met interviews waarin 12 studentenpastores, onder wie twee uit Overijssel-Flevoland, aan het woord komen. Klik hier.

Geloven in de buurt
Misschien is er in uw kerkgebouw wel een ruimte die geschikt is om mensen een kop koffie te serveren of om kleding aan te bieden. Het Leger des Heils staat te springen om uw aanbod onder het motto ‘Geloven in de buurt’. Klik hier.

Zonnepanelen
De overheid wil de klimaatdoelen halen en heeft besloten ruimhartiger te zijn naar kerken en andere monumenten die zonnepanelen willen plaatsen. Klik hier.

Predikanten
Aansluitend bij het onderzoek van Wouter Voshol naar het toekomstperspectief van predikanten heeft ook het breed-moderamen van de classis over het welbevinden van predikanten en pastores gesproken. De bezinning nodigt uit tot verdere reflectie op ‘ambtsopvatting’, ‘werkklimaat in de gemeente’ en ‘onderlinge collegialiteit’. Klik hier.

Commissaris van de koning
Nadat er vanuit de classis Overijssel-Flevoland eerder een gesprek was met de commissaris van de koning in Overijssel (Andries Heidema, klik hier), zal er 26 augustus een gesprek volgen met de commissaris van de koning in Flevoland, Leen Verbeek. Het gaat onder meer over de gevolgen van de coronacrisis, de kerkenvisies en het diaconaat.  

Liederen
Bijna alle pastores hebben iets met teksten; en zo af en toe kom je predikanten tegen die zelf een dichterlijke pen bezitten. Ds. Johan Meijer uit Borne is daar een voorbeeld van; hij gaf 26 liedteksten vrij ter publicatie. De teksten zijn  op vertrouwde melodieën breed in de gemeente te gebruiken. Klik hier.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 2, nr. 12 (augustus 2020).
Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl
Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.