Kerkdiensten op Hemelvaart vanuit Staphorst De Rank en Urk Maranathakerk

Zowel RTV-Oost als Omroep-Flevoland zond op Hemelvaartsdag een kerkdienst uit, zodat mensen in de regio die dat wilden een viering konden volgen. Omroep-Flevoland had de camera's neergezet bij de Christelijke Gereformeerde Kerk op Urk, de Immanuëlkerk, de jongste van drie christelijk-gereformeerde kerkgebouwen op Urk. Omroep-Flevoland had een dag te voren ds. Henk Polinder geïnterviewd over de betekenis van Hemelvaart en de ervaringen van de kerk met corona (klik hier). De omroep had de uitzendtijd op Hemelvaartsdag een klein beetje uitgebreid; geen uur, maar anderhalf uur, zodat de voorganger de dienst invulling kon geven op de manier zoals men dat op Urk gewend is. 

RTV-Oost bracht een kerkdienst vanuit Staphorst De Rank. Ds. Desiree Prins - van den Bosch (hervormd) en ds. Paul van der Meulen (gereformeerd) gaven er samen inhoud aan een kerkdienst. Ooit berichtten we op deze website dat ds. Desiree Prins als vrouwelijke predikant naast ds. Jan Gerrit Zomer predikante werd in Staphorst. Het was lange tijd één van de meest gelezen berichten op deze website. Blijkbaar sprak het velen tot de verbeelding. Wie de dienst volgde kon zelf constateren hoe de verschillende onderdelen van de dienst op hun plaats vielen. Met RTV-Oost is afgesproken dat er zo mogelijk steeds twee voorgangers zijn, zodat het oecumenische karakter tot zijn recht kan komen. Dat moment van 'gezamenlijkheid' kwam goed tot uitdrukking toen na de verkondiging door ds. Desiree Prins ds. Paul van der Meulen achter de tafel ging staan, een vriendelijk knikje gaf aan zijn hervormde collega en zoiets zei als: 'Nu God gesproken heeft door Desiree is het mooi als mensen iets terug te zeggen', en daarna ging hij voor in de gebeden. 

Hieronder een paar foto's als impressie. De diensten zelf zijn bij de regionale omroepen RTV-Oost en Omroep-Flevoland terug te zien.

Ds. Desiree Prins - van den Bosch

Ds. Paul van der Meulen 

Ds. Henk Polinder 

Een ouderling leest uit de Schriften op Urk 

Een lector leest uit de Schriften in De Rank

Een moment van verstilling als de predikante van De Rank de kaars aansteekt, symbool van de aanwezigheid van Christus

Een moment van verstilling als de predikant op Urk een gebed uitspreekt en de camera respectvol enkele ramen in beeld brengt

Enkele mensen in De Rank en foto's van de mensen die thuis kijken

Een minimum van mensen ook op Urk 

De Schriften stonden centraal op Urk; over het huis van de Vader, waar vele woningen zijn (Johannes 14: 2-3), daarnaast bracht de camera herhaaldelijk het orgel in beeld, want ze houden ook van zingen op Urk

De Schriften stonden centraal in Staphorst, over blijdschap en verdriet (Johannes 16: 16-24), er werd veel gezongen en na afloop bracht RTV-Oost in beeld wie medewerking had verleend

Omroep Flevoland bracht een cluster vanaf Urk; eerst was er de klassieke samenzang vanuit Urk, die tot voor enkele jaren op Hemelvaartsdag plaatsvond, en na enkele tussenshots (zoals deze) was er de kerkdienst.