Voorgangersontbijt in Almere

Een voorgangersontbijt. Zo zou je het kunnen noemen. Zaterdag 5 oktober reden in korte tijd twintig auto’s het bedrijvenpark op in Almere-Stad. Iemand van de Iraanse kerk stond te wenken: Dáár de auto. Kom zelf hier. Via een achteringang en een trap kwamen we boven in de ontmoetingsruimte. Hier komt de Iraanse kerk bij elkaar. Nu waren er de voorgangers en leiders van enkele kerken, meest evangelische kerk, een politieke partij (CU) en enkele christelijke organisaties. Schuldhulpmaatje was er ook.

Ik was uitgenodigd om het ontbijt een keer bij te wonen. Ik had er wel belang bij. Het ECA (https://ecaalmere.nl/eca/) is één van de dwarsverbindingen in Almere, die de tand des tijds heeft kunnen doorstaan. Van Victory Outreach tot Grace Communion International doet mee. De Protestantse Kerk participeert via de Schone Poort (ds. Bettie Woord). Het zit mee, als ik er ben. Iemand vertelt over de uitgangspunten. Dat maakt het makkelijk te vergelijken met het nieuwe initiatief dat we als PKN hebben genomen in de Kring van Kerken Flevoland. Het gaat hier om een stedelijk initiatief, verenigd rond de erkenning dat de Bijbel het onfeilbare woord is van God. De Kring van Kerken is eveneens christelijk, maar is ruimhartiger waar het gaat om deelname van kerken die vrijer omgaan met de Schrift. Daar staat dan weer tegenover dat de Kring van Kerken zich enkel richt op kerken, terwijl het ECA ook andere organisaties bij het ochtendgebed betrekt.

Er worden ervaringen uitgewisseld. Iemand vertelt over een popup-klooster op het eiland Utopia. Een ander vertelt dat hij voor een vriend op zoek is naar woonruimte. Een derde meldt dat er een nieuwe kerkruimte is gevonden in het centrum en dat belangstellenden de ruimte op zondagmiddag kunnen gebruiken. Farshid van de Iraanse Kerk zegt dat het moeite kost alle nieuwe christenen van de kerk vast te houden. Het kerkgenootschap heeft een apologetische website waarop zo’n 3000 vragen en antwoorden te vinden zijn in het Farzi voor de mensen die vragen hebben over christendom en islam. Van over de hele wereld komen er bezoekers. Een woordvoerder van Schuldhulpmaatje meldt groei en geeft aan meer vrijwilligers nodig te hebben. Een gemeenteraadslid van de ChristenUnie geeft een samenvatting over het verzet van zijn politieke partij tegen de gereguleerde aanplant van weedplanten.

Halverwege de ontmoeting komen er broodjes op tafel en zuivel. Farshid Seyed Mehdi laat zien hoe onder de kerkruimte een heuse studio is gebouwd. Wie wil kan er korte promotiefilmpjes laten opnemen ten dienste van het evangelie.

Foto boven: Het ontbijt wordt klaargemaakt 
Foto onder: Farshid poseert in de televisiestudio