Privacy en rechten 

Op deze website zijn diverse foto's opgenomen. Er zijn twee bronnen. De foto's zijn door mij als classispredikant op locatie genomen. Of ze zijn uit het publieke domein van internet gehaald. 

Uitgangspunt is steeds, dat mensen die zijn afgebeeld, of mensen die een foto op internet hebben geplaatst, akkoord zijn met plaatsing op deze website. Bij het nemen van foto's meld ik dat in de regel. Bij het overnemen van foto's is de onderliggende gedachte dat het werk publiek gemaakt is en voor zover er een bron beschikbaar is onder bronvermelding mag worden vermenigvuldigd. 

Indien iemand bezwaar heeft tegen plaatsing, kan hij of zij contact opnemen met mij als beheerder van deze site. Ik zal dan de foto verwijderen. Verder wordt er geen aansprakelijkheid geaccepteerd. 

Als er teksten zijn opgenomen, die feitelijke fouten bevatten of ten onrechte u als bron citeren kunt u daarover ook bezwaar aantekenen bij de beheerder. Wellicht is het mogelijk in overleg de tekst aan te passen.