Het is de tijd van de wisselingen. De aankomende classispredikanten nemen afscheid en bereiden zich voor op de verbintenis. De eersten worden zondag 2 september Deo Volente bevestigd. Ds. Wilbert van Iperen heeft al afscheid genomen van Barneveld en wordt de eerste zondag van september verbonden aan de classis Veluwe in de Grote Kerk in Elburg. Ds. Jan Hommes uit Woldkerken en Slochteren wordt op dezelfde dag verbonden in de kerk in Groningen als classispredikant voor de meest noordoostelijke regio. Zoals bekend zal de bevestiging van mijn persoon een week later zijn, op 9 september om 15.00 uur.


Kerk in Den Haag heeft in het kader van het afscheid van ds. Trinette Verhoeven een mooi afscheidsinterview gemaakt met de afscheidnemende dominee. Ze vertelt een persoonlijk verhaal. Hoe ze als klein meisje van vier jaar als bad voor een jongetje uit de klas. En hoe ze zich als dominee heeft ontwikkeld. 'Ik vind dat de kerkelijke structuur zo plat mogelijk moet zijn. Veranderingen moeten zoveel mogelijk vanuit de gemeenschappen komen en niet van boven worden opgelegd'. Ze hamert ook op de maatschappelijke functie van de kerk. 'Angst en eigenbelang zijn in de samenleving sterk aanwezig. dat noem ik de 'onreine geesten'. Daar moeten we tegenin spreken. Alles wat mensen klein maakt is verkeerd. Als kerk werken we aan een wereld waar mensen samenleven in vrede'. Het gaat ook over persoonlijk geloofsleven en of ze wel eens twijfelt. 'Ik denk het niet', zegt ze, 'maar soms vecht ik wel eens, bijvoorbeeld over de vraag wat mijn geloof ten diepste is. Ik beid vaak, ook met anderen: 'Laat toch merken dat u er bent en dat de weg die ik ga de juiste is'. Klik hier als u daarin geïnteresseerd bent.

Foto: Ds. Trinette Verhoeven in Kerk in Den Haag.