Leerhuis voor pastores begint 21 september

Predikanten en kerkelijke werkers uit Overijssel en Flevoland kunnen een speciaal leerhuis volgen voor pastores. De classicale commissie voor Kerk en Israël stelt hen daartoe in de gelegenheid. Vanaf 21 september kunnen ze zich gezamenlijk verdiepen in de Talmoed. Er zijn enkele gekwalificeerde begeleiders voor het leerhuis aangetrokken: Bert Oude Engberink van de synagoge in Haaksbergen, Jacob de Leeuwe, ooit voorganger van de synagoge in Enschede, en Dodo van Uden, freelance docente en auteur bijbel en rabbijnse literatuur.

 
Ds. Jan Gert Zomer van de classicale commissie attendeert heeft dat bekend gemaakt. De coronacrisis maakte tot voor kort een dergelijke activiteit onmogelijk. Maar inmiddels heeft de commissie de benodigde voorzorgsmaatregelen getroffen en kan men van start. Overijssel-Flevoland heeft de nodige ervaring met de opzet van een leerhuis, waar in het verleden wel tot zo’n twintig pastores aan deelnemen.

Het nieuwe leerhuis start op 21 september. Daarna volgen er nog twee data in 2020: 26 oktober en 30 november. In deze drie bijeenkomsten ligt de nadruk op toegang tot de Talmoed vanuit de ontmoeting met het levende Jodendom. Het begint met een inleiding op de Talmoed. Daarna zullen diverse schriftgedeelten worden voorzien van Talmoedische aantekeningen (voor info klik hier). De organisatie laat zich leiden door de vraag: ‘We willen graag leren hoe wij met de Talmoedvertaling moeten omgaan, zodat deze voor ons toegankelijk wordt’.

Het is de bedoeling om ook een leerhuis aan te bieden in 2021. Er zijn bijeenkomsten gepland voor 25 januari, 15 maart, 19 april en 31 mei. Dodo van Uden zal dan vanuit de Joodse traditie de Tien Woorden behandelen.

De bijeenkomsten worden centraal gehouden en bevatten ook een uitgebreide lunch. Plaats van samenkomst: de gereformeerde kerk, Spoorstraat 5 (tegenover het station) in Wierden; uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer. De ontmoetingen beginnen steeds om 11.00 uur. Om 12.30 uur is er een lunch, om 13.15 gaat het gesprek verder en de afsluiting is om 14.45 uur. Alleen 21 september is een uitzondering: dan loopt het programma van 16.30 uur tot 20.15 uur.

Deelnemers kunnen na afloop van een (volledige) jaargang Pastores-Leerhuis een bewijs van deelname ontvangen. Het gaat om 28 uur studiebelasting in de vrije (niet–aangestuurde) ruimte. De kosten bedragen respectievelijk € 50,- en € 55,- voor het eerste en het tweede semester. Aanmelding kan bij ds. Jan Gerrit Zomer, ds.zomer@hetnet.nl, tel 0522 461326.


Foto: Bert Oude Engberink tijdens een viering vanuit de synagoge in Haaksbergen op RTV-Oost eerder dit jaar

Er is ook een toerustingsavond om in eigen gemeente Israëlzondag te vieren op 7 september. Voor informatie daarover: klik hier.