Als classispredikant doe ik mee in het breed-moderamen van de classicale vergadering van Overijssel-Flevoland. Officiële berichten van de classis gaan uit via de scriba, dat is ds. Jan Dirk Wassenaar uit Hellendoorn. Ik zie het als mijn taak het beleid dat de classis uitzet verdere bekendheid te geven. Daarom schrijf ik af en toe over de onderwerpen waarover het breed-moderamen een lijn heeft uitgezet. Ik pak een enkel punt en geef er een persoonlijke toonzetting bij. 

Klik Blog eerste breed-moderamen, voor een impressie van de eerste bijeenkomst in juni 2018 van het breed moderamen. 
Klik Blog parttimer, voor een evaluatie van het thema 'parttimers' dat in juli 2018 in het breed moderamen voorbij kwam. 


Foto: Ds. Jan Dirk Wassenaar, scriba van de classicale vergadering Overijssel-Flevoland