Classicale vergadering

De classicale vergadering komt drie keer per jaar bij elkaar. 

Klik hier voor een indruk van de oktober-vergadering 2018: geestelijk leiderschap 
Klik hier voor een indruk van de december-vergadering 2018: diverse liedbundels
Klik hier voor een indruk van de februari-vergadering 2019: bezoek ds. Saskia van Meggelen, preses synode
Klik hier voor een indruk van de mei-vergadering 2019: bezoek dorpskerkambassadeur
Klik hier voor een indruk van de oktober-vergadering 2019: zorg over kerkordewijziging 
Het is de bedoeling dat hier een impressie komt van de februari-vergadering 2020

Foto: Drie leden uit het moderamen, v.l.n.r. Johan Kuiper, Jan Dirk Wassenaar, Hans van Solkema