Zonnepanelen op monument

Ook monumentale kerkgebouwen moeten de kans krijgen om zonnepanelen (pv-cellen) aan te brengen. Daarom versoepelt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) het adviesbeleid. Het is niet langer de vraag of panelen zichtbaar zijn of niet, maar beslissend criterium is of het beeld van het monument als zodanig wordt verstoord. Daardoor kan vaker positief geadviseerd worden over pv-cellen die zichtbaar zijn vanaf publiek toegankelijk gebied.


Dat heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bekendgemaakt. Doel is om monumenteneigenaren meer mogelijkheden te geven om gebruik te maken van pv-cellen bij de verduurzaming van hun monument.  

Aanleiding hiervoor zijn dat verduurzaming van monumenten een belangrijke plek inneemt in het overheidsbeleid. Het klimaatakkoord spreekt stelt hoge doelen en afgesproken is dat ook monumenten een substantiële bijdrage zullen leveren aan de energiebesparing en schone energieopwekking. De weg naar dat doel hebben de deelnemers vastgelegd in de Routekaart Verduurzaming Monumenten. De zorgvuldige toepassing van zonnepanelen past hierin.

Foto uit archief: protestantse kerk Diepenheim