Gezocht pijporgel

Het blad Kerkbeheer van januari 2020 heeft een bijzondere advertentie. ‘Gezocht pijporgel’ staat er boven. De Gereformeerde Kerk van Urk zoekt voor de kerkzaal van het kerkelijk centrum De Poort een pijporgel ter overname. De kerkzaal is nog maar een paar jaar geleden  nieuw gebouwd. Er kunnen duizend mensen zitten. En die zijn er in de regel op zondagochtend ook. Om de gemeentezang te begeleiden zoekt men een pijporgel met ongeveer dertig of meer stemmen. Een orgel met minder inhoud kan ook als er uitbreidingsmogelijkheden zijn.

Er is een recent voorbeeld van een verhuizing van een pijporgel in onze classis. Het Kaat en Tijhuis-orgel uit de Noorderkerk in Kampen kreeg een herbestemming in de hervormde kerk van Hoge Hexel bij Wierden. Hette Meijering, één van de Kamper organisten, was er bij toen op zaterdag 21 december het kerkgebouw met het aangepaste orgel in Wierden feestelijk werd geïntroduceerd. Het instrument, zo vertelt hij, is zonder klankcorrecties overgeplaatst en blijkt heel goed te passen in de andere kerk. Meijering sluit zijn ervaringen in Hoge Hexel af met de volgende woorden: ‘Na orgelspel, hartelijke gesprekken en een voedzame lunch koersten we voldaan weer naar Kampen, hoewel toch ook met een vleugje weemoed. Maar bovenal in het besef dat mensen voorbijgangers zijn, terwijl een orgel de eeuwen trotseert en mag stimuleren om de lofzang gaande te houden, totdat Hij komt!’

Wie weet lukt het in Urk op een soortgelijke manier de lofzang begeleiding te bieden. Als men meer informatie wil over de vraag van de Urker gemeente, kan men zich richten tot: orgelcie@gku-pkn.nl

Foto: Onlangs was er nog een delegatie van de landelijke kerk op bezoek in Urk en bezocht het nieuwe kerkelijke centrum. Op de foto ds. Hans van Ark die zich wellicht realiseert dat er ook in deze tijd nieuwe kerkelijke gebouwen tot stand komen. Het pijporgel ontbreekt nog.