Annulering Vroomshoop, aanvullende vragen

De aangescherpte richtlijnen van de overheid en vragen van kerkenraden zijn aanleiding om alsnog de bijeenkomst op 16 maart in Vroomshoop te annuleren. De kerkenraden die zich hadden opgegeven hebben enkele vragen voorgelegd gekregen, die hieronder zijn vermeld. Onderliggend idee is, dat er een totaalplaatje van de regio kan komen en dat vragen die om een snelle behandeling vragen bilateraal kunnen worden opgepakt. 

 Vroomshoop / Kampen, 15 maart 2020


Beste mensen,

Hierbij delen we jullie mee, dat de bijeenkomst in Vroomshoop op maandagavond alsnog is afgezegd. Het gaat NIET door. Willen jullie dat doorgeven in eigen kring aan de mensen die zouden afreizen?

Twee dingen aanvullend op dit besluit.

Allereerst inhoudelijk.

Graag zou ik inhoudelijk de gedachten wel verder willen laten gaan. Daarom heb ik de volgende vragen. Ik wil jullie vragen mij per mail min of meer per ommegaande daarop te antwoorden. Dan weet ik of er op korte termijn aanvullende acties van mijn kant moeten komen dan wel of we ergens verder op in 2020 in alle rust een nieuwe datum kunnen zoeken.

Het gaat om de volgende vragen:

1. Hoeveel formatie is er op dit moment in jullie gemeente bezet voor een predikant en hoeveel door een kerkelijk werker?
2. Op  hoeveel formatie hebben jullie op dit moment in jullie gemeente een vacature qua predikant en qua kerkelijk werker?  
3. Kan je een schatting maken op een schaal van 0 tot 10 of jullie binnen vijf jaar behoefte hebben aan een samenwerking op formatie met een andere gemeente? (een 1 betekent: helemaal niet; een 6 betekent misschien; een 9 betekent zeker wel; waarbij het ‘rapportcijfer’ wat je geeft op geen enkele manier verplichtingen schept).
4. Heb je op dit moment behoefte aan concrete afspraken met een andere gemeente om formatie te bundelen? (‘ja’ impliceert dat ik vanuit de classis contact zoek om de mogelijkheden te verkennen; ‘nee’ impliceert dat ik vanuit de classis op dit moment geen initiatieven hoef te nemen).


Ten tweede procedureel.

Ds. Jan Droogendijk en ik hebben onderling gesproken over de vraag of we de bijeenkomst zouden afzeggen of niet. We hebben beide aarzeling. Voor mezelf sprekend (en ik vermoed ook voor Jan, maar ik wil hem niets in de mond leggen) ben ik geneigd om het kerkelijk werk waar mogelijk voortgang te laten vinden. Vandaar dat we tot het laatst toe ook deze bijeenkomst wilden laten doorgaan. De bijgestelde regels van de overheid richting scholen, snackbars en horeca gekoppeld aan het verzoek van drie gemeenten die wilden deelnemen en die hebben gevraagd om uitstel zijn voor ons beslissend geweest om toch de bijeenkomst op 16 maart nu NIET te laten doorgaan. Eén van de gemeenten gaf aan dat het coronavirus in eigen kring heeft toegeslagen.

Op grond van de reacties op bovenstaande vragen zal ik een inschatting maken over tussentijds bilateraal huiswerk. Via de website www.klaasvanderkamp.nl zal ik de conclusies daarvan melden, zonder overigens de expliciete reacties van jullie te vermelden, want dat zou te veel een eigen leven gaan leiden.

Tot zover. Jullie helpen me met een reacties op bovenstaande vier vragen. En jullie helpen me als je bovenstaande annulering doorsluist naar betrokken mensen.

Hartelijke groet,


Klaas van der Kamp v.d.m.
classispredikant Overijssel-Flevoland

Verstuurd aan:
Aan de mensen die zich hebben aangemeld voor de bijeenkomst in Irene, Vroomshoop op 16 maart
Dat zijn:
Kerkenraad Ontmoetingskerk Vriezenveen
Kerkenraad Protestantse gemeente Vroomshoop
Kerkenraad Hervormd Westerhaar
Kerkenraad Wierden Kapel
Kerkenraad Sionskerk Mariënberg
Kerkenraad Protestantse gemeente Sibculo-Kloosterhaar
Kerkenraad Hervormde gemeente Beerzerveld
Kerkenraad Protestantse gemeente Daarlerveen
Kerkenraad Gereformeerde Kerk Daarle
Kerkenraad Protestantse gemeente Bergentheim
Kerkenraad Hervormde gemeente Lutten