Academiepastor Jaco Zuurmond

Jaco Zuurmond is de nieuwe academiepastor van het Studentenpastoraat Enschede. Hij is 1 september begonnen aan de universiteit en hogeschool. Hij neemt een voorhoedepositie in waar het gaat om het gesprek tussen geloof en wetenschap.

‘De start nu valt samen met de start van het academisch jaar – en de opstart na corona’, vertelt Jaco Zuurmond in een mail aan de classis. Hij zal vanuit de kerken in de regio present zijn in de onderwijsinstellingen. ‘Zo hebben we straks ook echt een verhaal te vertellen aan de kerken in de regio’.


Het project is een uitdaging. Er is op de UT (alsmede Saxion en ArtEz) weinig van kerkelijke presentie en participatie te bespeuren. Er is een klein groepje oud-studenten die maandelijks een Taizéviering houden, en af en toe samen film kijken. Een uitdaging dus om met de stichting onder leiding van voorzitter Barend van der Meulen en met Lisanne Karbaat als penningmeester aan de slag te gaan. De stichting heeft zich gemeld bij het college van bestuur om de relaties verder aan te knopen.

‘Ik heb er echt veel zin in en beleef aan de eerste stappen op deze weg. Het begint nu met rondlopen op de introductiemarkt: “I am here for you”’, vertelt Jaco Zuurmond. ‘Er wordt een beroep gedaan op allerlei nieuwe vaardigheden – o.a. dat het praktische werk goeddeels in het Engels gebeurt, maar ook dat ik m’n eigen ‘acquisitie’ moet doen, en ineens echt moet ‘netwerken’’.

 

Rense Kuipers van U today sprak met Jaco Zuurmond en plaatste onlangs een interview op internet. Het is niet zijn eerste kennismaking met de universiteit, schrijft Rense Kuipers, waar hij ‘een zoektocht’ start om zo inclusief mogelijk middenin de UT-gemeenschap te staan. Precies veertig jaar geleden zette Jaco Zuurmond zijn eerste stappen op de campus, schrijft Rense Kuipers, als eerstejaarsstudent elektrotechniek. Al snel werd zijn interesse in theologie gewekt en verruilde hij de UT voor een studie theologie aan de Brusselse Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid. ‘Ik ben zeker niet de enige’, zegt Jaco Zuurmond over zijn ommezwaai. ‘Er is een vaste stroom aan bèta’s die zich in theologie interesseren. Logica en theologie bijten elkaar niet. Geloof is zeker niet alleen een kwestie van gevoel, maar ook van nadenken’.


Zuurmonds grote inspiratiebron in zijn tijd als student elektrotechniek was C.J. Dippel, toenmalig hoofdscheikundige bij Philips én hobbymatig theoloog. ‘Voor mij maakte hij het geloof heel concreet, terwijl ik zelf niet eens zo gelovig was. Maar hoe hij de verbinding wist te maken tussen god, mens, arbeid en technologie, dat vond ik zo uitdagend en ingewikkeld, daar wilde ik meer van weten’.

Jaco Zuurmond vertelt voor het universitaire podium dat hij een academiepastor wil zijn voor iedereen. ‘Of je nou een gesprek wil voeren over rouw, over seksuele identiteit, noem het maar op. Je hoeft echt niet protestants of zelfs christelijk te zijn. Het enige waar ik niet tegen kan is mensen die grenzen stellen.’


Jaco Zuurmond is de eerste officiële academiepastor in Enschede. Enkele jaren geleden was er een studentenpastor, maar de inzet van de nieuwe academiepastor is breder en verbonden met de protestantse gemeente. Behalve de UT, wil de pastor ook studenten van Saxion en de AKI aanspreken. Jaco blijft nog een kwart van zijn tijd gelieerd aan de protestantse gemeente.

De PG Enschede heeft zich samen met de classis Overijssel-Flevoland sterk gemaakt voor de academiepastor. Dankzij gelden uit de naburige gemeenten, de onderwijsinstellingen, de voorziening die eerder is gespaard en bij de classis is bewaard en vooral dankzij de landelijke gelden is het mogelijk de academiepastor een plek te geven. Tot 2019 gaf Janneke Bekhof-Smit invulling aan het studentenpastoraat.


Wie het hele interview met Jaco wil lezen, kan hier klikken.