Armoedeconsulent in regio

De classis Groningen-Drenthe zoekt een consulent armoedebestrijding. Dat meldt het Dagblad van het Noorden en Kerk in Actie draagt bij in de kosten met een project ‘ondersteuning diaconaat in arme regio’s’. De deskundige zal in oktober aan de slag gaan.

De diaconaal consulent zal gedurende vijf jaren de protestantse kerkgemeenten in Groningen en Drenthe ondersteunen. De consulent komt in dienst van de classis en zal de helft van de tijd besteden aan 35 protestantse kerkgemeenten in Oost-Groningen, die in het bijzonder met armoede te maken hebben. De andere helft van de werktijd gaat naar andere gemeenten in de regio.

De consulent gaat gemeenten helpen bij het opzetten van hulpprojecten. En hij of zij helpt bestaand werk onderling af te stemmen. De consulent heeft onder meer de jeugdarmoede als focus en de generatiearmoede.

De aanstelling van de consulent wordt betaald door verschillende fondsen en kerken in de regio en ook door de landelijke organisatie Kerk in Actie. Die laatste richtte zich bij armoedebestrijding lang vooral op stedelijke gebieden, maar kijkt nu ook meer naar het platteland en gaf daarom de opdracht voor het maken van een plan van aanpak.

Proefprojecten

Kerk in Actie startte in 2019 drie proefprojecten, één in Oost-Groningen en twee in Limburg, respectievelijk in Roermond en in Parkstad. Kerken in Oost-Groningen en Limburg zoeken hoe zij een antwoord kunnen geven op de grote armoede in hun omgeving. Tot voor kort was de inzet van de diaconale tak van de Protestantse Kerk in Nederland vooral gericht op armoede in de Randstad. Die armoede wordt veelal doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn vaak geen voorzieningen voor jongeren om uitgedaagd of opgevangen te worden. ‘Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie toch iets doen voor een grote groep mensen die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en niet per se perspectief hebben op een betere toekomst?’, zo vraagt Kerk in Actie zich af op de website waar men donateurs zoekt voor het werk.

Nieuwe presentieplekken

Naast ondersteuning van het bestaande werk wil Kerk in Actie ervaring opdoen met nieuwe vormen van diaconaat door pilots op nieuwe presentieplekken in te richten. Kerk in Actie schrijft: ‘De toekomst van de kerken in Nederland ziet er zo uit dat steeds meer kerken te maken krijgen met minder taakdragers. Hoe kun je als kerk dan toch je rol spelen in een samenleving die verandert, waar de verschillen tussen arm en rijk, succesvol en kwetsbaar groter worden? Kerk in Actie hoopt van deze pilots te leren en modellen te ontwikkelen voor de toekomst zodat meerdere kerken in het land hier mee aan de slag kunnen’. Kerk in Actie zal deze pilots verder uitbreiden tot 10 plaatsen.

Het is niet bekend of er ook in Overijssel-Flevoland van dergelijke initiatieven zullen komen. Directeur van Kerk in Actie, Jurjen de Groot, bracht in het achterliggende jaar wel een werkbezoek aan Almere, waar hij zich liet informeren over de armoedebestrijding (klik hier). Van het driejaarlijkse armoede-onderzoek dat in Nederland is gehouden is een aparte uitdraai gemaakt over de armoede in de provincies Overijssel en Flevoland waaruit blijkt dat beide provincies structurele vormen van armoede kennen (klik hier).

Foto: Jurjen de Groot, derde van rechts, laat zich informeren over de situatie in Almere