Wij geloven in één God

 

Terwijl een groot deel van ons leven wordt beheerst door een pandemie, beginnen we deze uitgave met aloude woorden uit de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijden we: ‘Wij geloven in één God’. Deze woorden kunnen ons vertrouwen en hoop schenken en kunnen ook vragen oproepen.

 

Het coronavirus houdt ons bezig.

We volgen de ontwikkelingen.

We maken ons zorgen over de medische zorg.

We stellen ons de vraag of we ons laten vaccineren.

We horen over de ernstige gevolgen die een besmetting kan hebben.

We merken psychische druk bij velen,

die lijden onder eenzaamheid en onzekerheid.

We hebben te maken met maatregelen

die allerlei vanzelfsprekendheden van vroeger wegnemen.

Ook als kerk zijn we stilgezet.

We denken en organiseren wat af.

We zijn er druk mee.

 

In dit boekje willen we met een bepaalde lens kijken naar de hoop die in ons leeft en de vragen die we onszelf en elkaar stellen. Die lens is de boodschap van Gods heil voor mensen. Wat is de betekenis van dit heil in onze tijd? Hoe verhoudt God zich tot de huidige situatie? Of met andere woorden: waar is God in dit alles te vinden?


Juist in het geloof is er ruimte voor het stellen van vragen. Ze sluiten aan bij vragen die door de eeuwen heen gesteld zijn. We verwoorden ze in de gebeden, waarin we uiting geven aan de nood van de wereld. We bidden om ontferming: Kyrie eleison. We verwachten dat God hoort en zich over de wereld en over ons ontfermt.


De eeuwenlange traditie van de kerk spreekt over God als de Ene, die zich openbaart als Vader, Zoon en Geest. Het mysterie van drie Personen en één God. We geloven dat we deze God kunnen ontmoeten door de psalmen te lezen en daarover te mediteren. De psalmteksten reiken ons woorden aan waarmee we onze vragen biddend bij God kunnen brengen. Bij elke psalm noemen we een kernwoord, dat we lezen in het licht van één van de drie Personen: Geest, Zoon en Vader.


De coronacrisis heeft woorden gegeven aan onze gebeden. In de eredienst, thuis of bij het afscheid nemen van een geliefde. In de kaders vindt u gebeden of fragmenten daaruit van een aantal voorgangers.


We hopen dat u zich uitgenodigd voelt om - waar wij als schrijvers een punt zetten - het gesprek voort te zetten. Het gesprek met elkaar en samen het gesprek met God.

 

  1. Jaap van Beelen
  2. Wilbert van Iperen
  3. Klaas van der Kamp
  4. Julia van Rijn
  5. Trinette Verhoeven

 

Inhoud


Inleiding


1

Geest

1.1

Klagen Psalm 88

1.2

Hopen Psalm 42

1.3

Vernieuwen Psalm 25

1.4

Verbinden Psalm 133

 

2

Zoon

 

2.1

Meetrekken Psalm 78

2.2

Genezen Psalm 30

2.3

Verlaten Psalm 22

2.4

Zingen Psalm 126

 

3

Vader

 

3.1

Schepper Psalm 8

3.2

Rechter Psalm 96

3.3

Bevrijder Psalm 31

3.4 
Wijsheid Psalm 111