Conferentie over duurzaamheid

Zorg voor de aarde! Hoe doe je dat in jouw gemeente of parochie? Hoe doe je dat vanaf de kansel? In het leerhuis? Tijdens vergaderingen? Hoe kun je de vragen en dilemma's waar de wereldwijde ecologische crisis ons voor stelt, zo vertolken dat deze inspirerend en bemoedigend zijn voor de gemeenschap waarin je werkt?

Onder voorbehoud en inachtneming van de landelijke corona maatregelen organiseert de Classicale Kerk en Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland haar jaarlijkse Hellendoorn Conferentie op maandag 28 maart 2022.

Voor deze conferentie heeft de werkgroep zich laten inspireren door de Stichting Pardes, die onlangs het boekje 'Zorg voor de aarde, herstel van de wereld. Levensbeschouwelijke reacties op de ecologische crisis' publiceerde.


In Hellendoorn concentreert men zich op bijdragen aan het ecologisch debat vanuit de joods en de christelijke traditie. Lezing van het boek wordt van harte aanbevolen.

Muzisch theoloog en pedagoog Bas van den Berg laat zien hoe je vanuit verwondering, dankbaarheid en verantwoordelijkheid omgaat met de schepping van de Verborgen Aanwezige. Frans Verkleij, bioloog en rooms-katholiek pastor, gaat in op de joodse en christelijke wortels van de ecologische crisis en op de milieu-encycliek van paus Franciscus Laudato si’. In de workshops stelt rabbijn Clary Rooda de samenhang tussen ecologie en spijswetten aan de orde. Drs. Bart Trouwborst neemt Psalm 104 voor zijn rekening. Ook zal Dick Kleinhesselink, ambassadeur van de stichting, een workshop geven over Groene Kerken.


PROGRAMMA

09.30 uur inloop en ontvangst

10.00 uur morgengebed in de kerk o.l.v. ds. Hennie Marsman

10.30 uur welkom en toelichting op de rest van de dag

10.35 uur lezing door Bas van den Berg: Tikkun Olam, Heelmaking van de wereld.

Een Joods perspectief op Schepping, natuur en geschiedenis.

11.30 uur lezing door Frans Verkleij over joodse en christelijke wortels van de ecologische

crisis en de milieu-encycliek van paus Fransiscus Encycliek: Laudato si'.

12.30 uur Lunch en middagpauze, waarin gelegenheid de kerk te bezichtigen

13.30 uur vijf workshops: 

  1. a) Bas van den Berg: Liefdevolle omgang. Een spiritueel-ethische benadering van het welzijn van dieren in het jodendom
  1. b) Frans Verkleij: ecologische bekering
  2. c) Bart Trouwborst: Psalm 104 De grootheid van de Schepper
  3. d) Rabbijn Clary Rooda: ecologie en de spijswetten
  4. e) Dick Kleinhesselink: Groene Kerken

15.00 uur Pauze

15.15 uur Allert van der Heijden verzorgt de afsluiting met een halfuurtje kleinkunst

 

Organisatie: Classicale Werkgroep Kerk & Israël Overijssel-Flevoland. Aan deze studieactiviteit kan worden deelgenomen in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de Permanente Educatie. De studiebelasting is 5 uren. Meer informatie over de nieuwe PE-regeling vindt u op de website van de Protestantse Kerk.


Locatie: Kerk en Leerkamer van de Protestantse Gemeente Hellendoorn, Dorpsstraat 39, 7447 CM Hellendoorn. tel. 0548 654424

Kosten € 30,- inclusief lunch

Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur


Informatie: Reinier Gosker tel. 0522 855782 e-mail: reiniergosker@gmail.com

Aanmelden voor 20 maart 2022: Jonette de Hoop e-mail: jldehoop11@kpnmail.nl

Wilt u aangeven welke van de workshops u wilt volgen, graag een eerste en een tweede keus. In volgorde van aanmelding hopen wij uw eerste of tweede keus te kunnen honoreren. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie.


Er is een interessante boekentafel aanwezig.

Foto: genomen op de luchthaven van Tel Aviv, waarbij verwezen wordt naar de 500 miljoen vogels die twee keer per jaar over Israël vliegen tijdens de migratie.

Voor recente nieuwsbrief: Klik hier.