Samen met het breed-moderamen

Het voelt als een hele verandering. Vanaf 1 september hoop ik als classis-predikant voor de classis Overijssel-Flevoland te gaan werken. Op 9 mei ben ik gekozen, tijdens de eerste vergadering van de nieuwe classis Overijssel-Flevoland in de Protestantse Kerk in Nederland. Ik was overigens niet het enige nieuwe gezicht voor de regio.

Tijdens die vergadering werd ook het breed moderamen gekozen. Ds. Hans van Solkema (Heino) is als preses gekozen, ds. Jan Dirk Wassenaar (Hellendoorn) als scriba. Verder maken ds. Liekele Hoekstra (Nieuwleusen), ouderling Evert de Jong (Kloosterhaar), ouderling-kerkrentmeester Johan Kuiper (Dedemsvaart) en diaken Jonathan Stam (Hasselt) er deel van uit.

De classis komt drie keer per jaar bijeen; het breed moderamen ontmoet elkaar zo’n acht keer per jaar. Tot de Protestantse Kerk in Nederland in Overijssel en Flevoland behoren ongeveer 200 (wijk)gemeenten met in totaal ongeveer 200.000 leden. De statistische jaarbrief van de PKN spreekt over 227.766 leden (belijdende leden, doopleden en overige leden).

De Protestantse Kerk is een synodaal-ambtelijke kerk. Dat wil zeggen, dat de kerk bestuurd wordt vanuit een collectief van ambtsdragers. Voor mij als classis-predikant impliceert het, dat ik voor sommigen misschien wel het eerste gezicht ben dat namens het bredere kerkelijke verband zich meldt, maar dat het altijd gaat om beleid wat in een bedding van meer mensen tot stand komt. De classis-predikant signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, stimuleert de onderlinge ontmoeting, verleent bijzondere hulp bij problemen en helpt gemeenten in het algemeen bij het inhoud geven aan het evangelie vandaag de dag. Hij rapporteert die indrukken aan de classicale vergadering en samen zoeken we daarin naar een consistente lijn, waar uiteindelijk de gemeenten het meeste belang bij hebben.

Het breed-moderamen heeft er zin in. Op maandag 11 juni stond de eerste vergadering al in de agenda. Dat is mooi, want dan kunnen de eerste lijnen gezamenlijk worden ingekleurd. Maandag 23 juli is de tweede vergadering. 

Nog even terug naar mijn eigen ervaringen alvorens dit nieuws op deze pagina is geplaatst. Ik kan me niet herinneren eerder een procedure te hebben meegemaakt die zo lang duurde. Eind 2017 was er al contact. Daarna volgden er twee gesprekken met een selectiecommissie onder leiding van Egbert Knoeff, deels samengesteld uit de regio, deels bemenst door afgevaardigden vanuit de landelijke kerk. Toen volgde er een assessment, een gesprek over de tekst van het assessment, een gesprek met de scriba van de landelijke kerk, een gesprek met een vertegenwoordiger van PO, een gesprek met een vertegenwoordiging van de dienstenorganisatie en uiteindelijk een presentatie in de classicale vergadering en de feitelijke verkiezing door de afgevaardigden. 

Wat me erg aanspreekt? De concrete inzet voor mensen in lokale gemeenten en het ondersteunen van de mogelijkheden het geloof te onderbouwen. Foto's: 
1. Ds. Hans van Solkema en ds. Jan Dirk Wassenaar
2. Na afloop van de classicale vergadering prikken enkele leden van het breed-moderamen een datum voor een eerste vergadering