Tiny Chapel en beeldentuin maken droom zichtbaar op de Floriade

Dominee René de Reuver trok aan één touw; zangeres  Ysanne Gansekoele trok aan een ander touw. Daardoor werd een kleed omhoog getrokken en werd het beeld ‘Vriendelijkheid’ zichtbaar. Het is één van de twaalf beelden in de tuin bij de Tiny Chappel op de Floriade in Almere. Op paaszondag 17 maart is het paviljoen van de kerken geopend.

Het paviljoen laat de droom zien die de kerken bezielt. Ds. René de Reuver verwees er naar bij de opening. Twee vrijwilligers lazen teksten uit Ezechiël 47 en uit Openbaring 21. René de Reuver legde in pakweg zeven minuten uit hoe de droom die daarin is verwoord zich verhoudt tot de situatie in de wereld. De wereld staat onder druk, als je let op de klimaatanalyses en als je kijkt naar de bloedige oorlog in Oekraïne. De dromen die beschreven zijn in de bijbel laten een andere wereld zien, een visioen en stromend water en een bloeiende stad. René de Reuver sprak over een ‘contrapunt’, zoals je dat in de muziek kent: twee werkelijkheden die elkaar raken, tegelijk te horen zijn en toch een verschillende werkelijkheid representeren.

René de Reuver verwees naar een schilderij in de kapel, geschilderd door Marianne de Groot, beeldend kunstenaar uit Almere. Ze laat de vruchtbare stad zien door ontelbare lagen acrylverf over elkaar te zetten. Daarboven maakte ze de skyline van Almere zichtbaar. Aanvankelijk wilde ze dat met goudverf doen, maar de verf pakte ietwat roestiger uit. De kunstenares gaf de kleurmetamorfose ruimte en handhaafde het gele silhouet.

Present

Corrie Wassink, betrokken bij de organisatie, las bij de opening enkele testimonia voor uit het gebedenboek. Iemand had in het Engels een bede geschreven voor 'a better tomorrow for all the countries suffering' en tegelijk dank uitgesproken voor de dag van vandaag: 'today is a gift. That's why we call it: present'. Zangeres Ysanne Gansekoele zong liederen bij de opening. ‘Ons leven op aarde is een fontein van goedheid’, ‘In de hectische steden is er de stilte van wijsheid’.

Lydia van Maurik vertelde over de Groene Kerken, waarbij inmiddels een kleine vierhonderd kerken zijn aangesloten. ‘De tuin is hier op de Floriade minstens zo belangrijk als de kerk’, zei ze, verwijzend naar de beeldentuin met de twaalf vruchten van de Geest (Galaten 5) en de talloze bijbelse planten die uiteindelijk de tuin zullen sieren. Lydia riep alle mensen op dagelijks tenminste vijf minuten te denken aan iets in de wereld dat niet door mensen is gemaakt. ‘De aarde is boordevol hemel’, zo zal je ontdekken, beloofde ze.

Wethouder Roelie Bosch van Almere sprak eveneens een openingswoord. Ds. Pieter ter Veen, door René de Reuver in het zonnetje gezet als de ziel achter het project, noemde de aanwezigheid van de wethouder belangrijk, omdat de kerk daarmee laat zien aanwezig te zijn in het publieke domein. De wethouder, die zich introduceerde als ‘zelf een christen die nog ’s ochtends een zegen in de eigen gemeente had mogen uitspreken’, sprak waardering en dankbaarheid uit. Ze noemde het paviljoen ‘een baken op deze Floriade’. Ze haalde de derde dag naar voren, als dag van de opstanding van Christus, en als dag van de schepping waarop het groen werd geschapen.

Moeder aarde

Tini Brugge presenteerde op de Floriade een boek over bloemschikking. De uitgave ‘Bloemen voor Moeder Aarde’ is in het paviljoen verkrijgbaar; net zoals een brochure trouwens getoonzet door Marina Kapteyn waarin de twaalf kunstenaars van de vruchten van de Geest hun persoonlijke verhaal doen. Tini Brugge vertelde dat de interkerkelijke groep die zich bezighoudt met bloemschikken dertig jaar geleden al is begonnen op een vorige editie van de Floriade. Hanneke Maassen, vrouw van het eerste uur, was één van de personen die een exemplaar van de nieuwe uitgave in ontvangst mocht nemen. Liefst 26 keer zullen deelnemers van de interkerkelijke groep een nieuwe schikking maken voor het paviljoen op de Floriade.

De kerken bieden het komende halfjaar tijdens de Floriade diverse programma’s aan, waaraan bezoekers kunnen deelnemen. Partners als Jong Protestant, het Rooms-Katholieke bisdom, de werkgroep Laudate Si’, de Groene Kerken en de Stichting Genoeg om te leven zorgen voor onder meer presentaties over duurzaamheid, de groene stad en de leefbaarheid van het platteland. Er komen ook tien meditatiewandelingen met mensen van Nijkleaster. Kick Bras, Wim Schippers en Marjolein Tiemens houden lezingen. En er zijn mogelijkheden om als kerken het paviljoen te bezoeken en vandaaruit de Floriade verder te verkennen. Groepen uit onder meer Lutjesbroek maken daar gebruik van. Het initiatief op de Floriade is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van allerlei kerkelijke gemeenten en individuen. Het meest vergaand was een donatie van iemand die in de krant las dat er nog een tekort was van 50.000 euro. Hij tekende er voor.

Foto boven: René de Reuver en Ysanne Gansekoele verzorgen de opening met de onthulling van het kunstwerk 'Vriendelijkheid'. Hieronder een impressie van een bezoek aan de Floriade. 

René de Reuver interviewde bij de opening van het kunstwerk 'vriendelijkheid' de zangeres Ysanne Gansekoele. 'Waar ervaar je vriendelijkheid?', 'Hoe belangrijk is dat in je leven?'. Daarna las René de tekst die bij het kunstwerk is aangebracht: Vriendelijkheid is een kracht die anderen laat groeien als parels in een oester. Zoals de aarde ons voedt, geeft wat we nodig hebben en grond onder onze voeten is, zo kunnen wij met onze vriendelijkheid anderen laten groeien en op handen dragen'.

In de pers wordt soms wat terughoudend gedaan over de Floriade en over de kosten. Ik heb zelf (KvdK) eigenlijk alleen maar positieve ervaringen. Je doet allerlei nieuwe ideeën op. En de prijzen wijken niet echt af van wat je bij andere evenementen kwijt bent: de reis heen en terug met de boot van Almere-Stad naar de Floriade is 4,50 euro; de toegang tot de Floriade ongeveer 30 euro; thee en koffie cirkelen om de 3 euro. 

Je krijgt voor je geld een complete dag infotainment over duurzaamheid. Als je al iets te klagen zou hebben, zou het moeten zijn dat je in één dag onmogelijk alles kunt bezoeken; je kunt dan ook een abonnement krijgen om het park vaker aan te doen. Als je de Floriade bezoekt en de Tiny Church en beeldentuin wilt bezoeken, moet je naar nummer 27 op het Groene Eiland en de titel 'Fruitful City'.